Pracownia Holtera Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim wzbogaciła się o nowy sprzęt medyczny – dwa rejestratory ciśnieniowe z oprzyrządowaniem do diagnostyki chorób serca.

Fundator w ramach prowadzonej działalności mającej na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszanie skutków wypadków ubezpieczeniowych, dofinansował z funduszu prewencyjnego realizację zadania prewencyjnego Szpitala Zachodniego mającego na celu ochronę zdrowia oraz szeroko pojętą profilaktykę zdrowotną polegającą na zakupie sprzętu medycznego. Zakup dwóch rejestratorów przyczynia się do poprawy dostępności do diagnostyki chorób serca prowadzonej w Pracowni Holtera oraz szeroko rozumianej profilaktyki i leczenia kontynuowanego przez Poradnię Kardiologiczną szpitala. Łączna kwota dofinansowania to 10 tysięcy złotych.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: