Realizacja wniosków z poprzedniej debaty społecznej

Podczas dzisiejszej drugiej powiatowej debaty społecznej Komendant Powiatowy Policji w Grodzisku Maz. przedstawi uczestnikom stan realizacji wniosków zgłaszanych podczas pierwszej debaty, która odbyła się 22 listopada 2012 roku. Poniżej prezentujemy Państwu te informacje.

REALIZACJA WNIOSKÓW ZGŁASZANYCH
W TRAKCIE DEBATY W DNIU 22 LISTOPADA 2012 ROKU
W GRODZISKU MAZOWIECKIM


1. Zagrożenia w ruchu drogowym na drogach wiejskich m. Kozery.
Funkcjonariusze WRD KPP w Grodzisku Maz. realizują zgodnie z dyslokacją zadania w tym rejonie. Sporządzono notatki dot. ujawnionych nieprawidłowości w oznakowaniu dróg, które przekazano do dalszej realizacji Zarządowi Dróg Gminnych w Grodzisku Maz. Wystosowano 4 wystąpienia. Problem aktualny w całym powiecie także na drogach miejskich.
Wniosek w trakcie bieżącej realizacji.

2. Zwrócenie uwagi na okolice świetlicy na osiedlu „Kopernik”
Dzielnicowy dokonuje systematycznych kontroli okolic świetlicy na oś. Kopernik.
Wniosek zrealizowano.

3. Usprawnienie ruchu na skrzyżowaniach w Grodzisku Mazowieckim ul. Żytnia - Żyrardowska i Żyrardowska – Chełmońskiego.
Zgłoszony problem stał się nieaktualny z uwagi na wybudowanie sygnalizacji świetlnej na wymienionych skrzyżowaniach.
Wniosek zrealizowano.

4. Nieprawidłowe parkowanie pojazdów ul. Spółdzielcza
Zgłoszony problem nie został potwierdzony przez policjantów, którzy otrzymali do realizacji przedmiotowe zadanie. Niemniej jednak wymienione miejsca zostały objęte nadzorem prewencyjnym, ujawniono inne wykroczenia w ruchu drogowym.
Wniosek zrealizowano.

5. Nieprawidłowe parkowanie pojazdów – Osiedle XX-lecia.
Systematyczne kontrole rejonu osiedla XX-lecia. Nie ujawniono przypadków pojazdów parkujących w sposób uniemożliwiający dojazd służbom ratowniczym. Sporządzono notatkę dot. ujawnionych nieprawidłowości w oznakowaniu na terenie osiedla, którą przekazano do dalszej realizacji Grodziskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Wniosek zrealizowano.

6. Tamowanie ruchu przez pojazdy oczekujące na wjazd do myjni przy ul. Teligi oraz przy wjeździe na stację paliw SHELL przy ul. Nadarzyńskiej.
Policjanci nie ujawnili przypadków tamowania i utrudniania ruchu występujących na ul. Teligi w rejonie myjni oraz ul. Nadarzyńskiej w rejonie stacji paliw. Niemniej jednak wymienione miejsca zostały objęte nadzorem prewencyjnym, ujawniono inne wykroczenia w ruchu drogowym.
Wniosek zrealizowano.

7. Kady – objęcie nadzorem rejonu świetlicy z uwagi na manewry kierowców zagrażające bezpieczeństwu dzieci.Usprawnienie ruchu na drogach.
Dzielnicowy nawiązał kontakt z sołtysem wsi i ustalił, że ww. poinformuje tut. Policję o organizacji spotkania z młodzieżą. Na chwilę obecną w/w zrezygnowała z organizacji spotkania.
Funkcjonariusze WRD KPP w Grodzisku Mazowieckim realizują zgodnie z dyslokacją zadania w tym rejonie.
Wniosek zrealizowano.

8. Przeprowadzenie działań profilaktycznych promujących m. in. elementy odblaskowe.

  • spotkania z dziećmi w przedszkolach dot. bezpieczeństwa na drodze i w innych sytuacjach życiowych,
  • konkurs „Z odblaskiem bezpieczniej” dot. bezpieczeństwa w ruchu drogowym, propagowanie używania elementów odblaskowych,
  • konkurs „Razem Bezpieczniej” razem ze Stowarzyszeniem „Bezpieczne Miasto i Gmina” dla uczniów gimnazjów dot. bezpieczeństwa młodzieży w różnych życiowych sytuacjach
  • spotkania z uczniami w szkołach podstawowych i gimnazjalnych dot. odpowiedzialności prawnej nieletnich, bezpieczeństwa w sieci, bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych, bezpiecznych zachowań w szkole, bezpieczeństwa w wakacje, zachowań agresywnych i innych zagrożeń dla nieletnich,
  • działania „Wzorowy pieszy i rowerzysta”, działania „Więzienie- stracony czas”,
  • udział w piknikach i imprezach plenerowych organizowanych na terenie powiatu - bezpieczeństwo dzieci i dorosłych w różnych sytuacjach życiowych,
  • akcja „Lizak czy Cytrynka” dot. bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
  • spotkanie z rodzicami uczniów dot. bezpieczeństwa dzieci w różnych życiowych sytuacjach, odpowiedzialności prawnej nieletnich
  • program „Super Kibic” – spotkanie z uczniami dot. bezpieczeństwa podczas imprez sportowych
  • akcja profilaktyczna Ogólnopolska Noc Profilaktyki z udziałem młodzieży z Grodziska Maz. i Milanówka dot. przeciwdziałania uzależnieniom wśród młodzieży

W sumie 186 spotkań z dziećmi i młodzieżą.
Wniosek w trakcie bieżącej realizacji.

9. Nieprawidłowe parkowanie pojazdów w rejonie szkoły przy ul. Westfala oraz na ul. Kościuszki i Kilińskiego.
Monitorowanie problemu w trakcie obchodu. Reagowanie na popełniane wykroczenia.
Funkcjonariusze WRD KPP w Grodzisku Maz. realizują zgodnie z dyslokacją zadania w tym rejonie.
Wniosek zrealizowano.

10. Nieprawidłowe zachowanie młodzieży – spożywanie alkoholu na terenie osiedla, palenie papierosów, aktu wandalizmu na terenie boiska szkolnego, zaczepianie młodszych dzieci w czasie powrotu ze szkoły.
Zwiększono liczbę patroli. Wymienione miejsca objęto nadzorem prewencyjnym. Monitorowanie problemu. Wyznaczono miejsca potencjalnie zagrożone.
Wniosek w trakcie bieżącej realizacji.

11. Niewystarczający kontakt z dzielnicowym oraz brak ich wiedzy o rejonie.
Dzielnicowi miejscy nawiązali kontakt z przedstawicielami spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych celem rozpowszechnienia wizytówek dzielnicowych w blokach mieszkalnych. Wykazy dzielnicowych zostały rozpowszechnione w budynkach użyteczności publicznej, a za zgodą proboszczów parafii wywieszone na tablicach ogłoszeń przed kościołami. Dzielnicowi z terenów wiejskich nawiązali kontakty z sołtysami celem zorganizowania spotkań z mieszkańcami. Dzielnicowi w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca pełnią dyżury w budynkach Administracji Osiedla na ul. Orzeszkowej i Cichej. Ponadto z udziałem kadry kierowniczej i dzielnicowych odbyły się spotkania w nw. Miejscowościach: Natolin, Kozery, Książenice, Odrano Wola, Kałęczyn, Janów, Kady.
Wniosek zrealizowano.

12. Strzelanie do zwierząt na polach w miejscowości Budy Zosine.
Od wiosny 2012r. brak jakichkolwiek informacji o przedstawionym procederze.
W miejscowości Budy Zosine działają koła łowieckie – „Dzik” i „Kuropatwa”. Każde polowanie zostaje zgłoszone do głównego łowczego, który wydaje pozwolenie na odstrzał. Wyjazdy wpisane są w specjalny rejestr. Funkcjonariusze KP Jaktorów są w stałym kontakcie z prezesem koła. Dokonują kontroli wyjazdów z rejestrem wpisów.
Wniosek zrealizowano.

13. Miejsca gromadzenia się osób spożywających alkohol, zażywających narkotyki (ul. Na Skraju, skwer przy ul. Krakowskiej, ul. Wójtowskiej, ul. Prosta i Leśnej, bloki przy ul. Zachodniej).
Wskazany rejon objęto nadzorem prewencyjnym.
Wniosek zrealizowano.

 

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: