Wczoraj podczas dwugodzinnej debaty społecznej mieszkańcy powiatu grodziskiego mieli okazję podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat bezpieczeństwa. Głosów uczestników z uwagą słuchali przede wszystkim policjanci grodziskiej komendy, a także Komendant Stołeczny Policji oraz Wicewojewoda Mazowiecki i władze powiatu. Wszystkie uwagi, postulaty i informacje na temat zagrożeń, należące do policyjnych zadań, zostały przyjęte przez Komendanta Powiatowego Policji do dalszej realizacji podczas codziennych służb.

Wczoraj o 18.00 w sali kinowej Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim rozpoczęła się debata społeczna z mieszkańcami powiatu grodziskiego, dotycząca bezpieczeństwa. Gośćmi specjalnymi grodziskiej debaty byli: Komendant Stołeczny Policji- nadinspektor Dariusz Działo oraz Wicewojewoda Mazowiecki- Pan Dariusz Piątek. Na zaproszenie Komendanta Powiatowego Policji w Grodzisku Maz.- mł. insp. Dariusza Zalesińskiego odpowiedział m.in. starosta grodziski- Pan Marek Wieżbicki, szerokie grono samorządowców, przedstawicieli instytucji publicznych, młodzież oraz osoby prywatne. Moderatorem i prowadzącym debatę był młodszy inspektor Piotr Idzikowski -Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Stołecznej Policji.

Po przedstawieniu przez moderatora założeń debaty i zasad, jakie miały podczas niej obowiązywać, Komendant Powiatowy Policji przedstawił wszystkim zgromadzonym prezentację dotyczącą stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu w wybranych dziedzinach. Komendant odniósł się także do realizacji wniosków i postulatów z poprzedniej debaty, gdzie na 13 postulatów złożonych w 2012 roku, grodziscy policjanci zrealizowali 10, a 3 najbardziej ogólne i wymagające ciągłych i bieżących działań nadal są realizowane.

Następnie głos został oddany uczestnikom debaty, którzy dzielili się swoimi sądami, opiniami i sugestiami w kwestiach związanych z bezpieczeństwem. Poruszane tematy były bardzo zróżnicowane i nie wszystkie dotyczyły zagadnień leżących w kompetencjach Policji. Oprócz Komendanta Stołecznego i Komendanta Powiatowego Policji odpowiedzi na pytania udzielali także Starosta i Wicewojewoda. Wszyscy przybyli mogli także wziąć udział w ankietowaniu.

Debatę podsumował Wicewojewoda Mazowiecki Dariusz Piątek, który podkreślił wagę tego przedsięwzięcia, jakim jest organizacja spotkań ze społeczeństwem, a także odniósł się do poszczególnych głosów, zapewniając, że wszystkie uwagi zostaną szczegółowo przeanalizowane i przyjęte do dalszej realizacji zgodnie z kompetencjami poszczególnych służb i instytucji.

Przed salą kinową dla uczestników debaty, a także wszystkich osób zainteresowanych bezpieczeństwem, przygotowane były stanowiska informacyjno- konsultacyjne przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji, przedstawicieli Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskich w Grodzisku Maz. i Milanówku oraz Straży Gminnej w Jaktorowie, a także Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Przy policyjnym stanowisku można było porozmawiać z kierownikiem dzielnicowych oraz policjantką Wydziału Ruchu Drogowego, dowiedzieć się więcej o działaniach profilaktycznych, prowadzonych przez grodziskich policjantów, a także o służbie w Policji. Policjanci odpowiadali na wszelkie pytania zainteresowanych osób, udzielali też porad dotyczących konkretnych sytuacji.

Wczorajsza debata społeczna pokazała wszystkim uczestnikom dziedziny, w których należy zwiększyć działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu grodziskiego. Takie właśnie cele stawiają sobie w codziennej służbie grodziscy policjanci. Do realizacji wielu zadań potrzebne jest współdziałanie różnych służb, instytucji, a także indywidualnych osób, które chociażby poprzez informację o nowym zagrożeniu mogą przyczynić się do jego likwidacji. Na takie sygnały grodziscy policjanci oczekują nie tylko w dniu debaty. Można je przekazywać w każdym terminie za pośrednictwem dzielnicowych, poprzez indywidualne rozmowy w komendzie, e-mailowo, czy telefonicznie – nawet anonimowo.
 
Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: