Wczoraj podczas dwugodzinnej debaty społecznej mieszkańcy powiatu grodziskiego mieli okazję podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat bezpieczeństwa. Głosów uczestników z uwagą słuchali przede wszystkim policjanci grodziskiej komendy, a także Komendant Stołeczny Policji i jego zastępca oraz Wicewojewoda Mazowiecki i władze powiatu. Najwięcej wypowiedzi dotyczyło zagrożeń w ruchu drogowym, pracy dzielnicowych, a także naruszeń porządku w miejscach publicznych. Wszystkie uwagi, postulaty i informacje na temat zagrożeń, należące do policyjnych zadań, zostały przyjęte przez Komendanta Powiatowego Policji do dalszej realizacji. Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców zostanie również ocenione po analizie ankiet wypełnionych przez uczestników podczas debaty.

Wczoraj w samo południe w sali kinowej Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim rozpoczęła się debata społeczna z mieszkańcami powiatu grodziskiego, dotycząca bezpieczeństwa. Termin debaty wynikał z harmonogramu takich spotkań z udziałem wojewody mazowieckiego na terenie całego województwa. Gośćmi specjalnymi grodziskiej debaty byli: Komendant Stołeczny Policji- nadinspektor Mirosław Schossler, Zastępca Komendanta Stołecznego Policji- nadkomisarz Artur Jopek oraz Wicewojewoda Mazowiecki- Pan Dariusz Piątek. Na zaproszenie Komendanta Powiatowego Policji w Grodzisku Maz.- mł. insp. Dariusza Zalesińskiego odpowiedział m.in. starosta grodziski- Pan Marek Wieżbicki, szerokie grono samorządowców, przedstawicieli instytucji publicznych, młodzież oraz wiele osób prywatnych.

Po przedstawieniu celu spotkania przez Komendanta Stołecznego Policji oraz przybliżeniu zakresu działań i wyników pracy grodziskich policjantów przez Komendanta Powiatowego Policji rozpoczęła się dyskusja z udziałem mieszkańców. Policjanci mieli możliwość poznania obszarów, w których uczestnicy debaty zauważają zagrożenia i proponują zmiany zmierzające do poprawy bezpieczeństwa. Najwięcej uwag dotyczyło zagrożeń w ruchu drogowym. Następnie mieszkańcy kilku rejonów prosili o lepszy kontakt z dzielnicowym. Niektóre informacje dotyczyły łamania prawa w miejscach publicznych przez młodzież. Oprócz głosów krytycznych były też przykłady efektywnego współdziałania grodziskiej Policji z instytucjami, a także poszczególnymi mieszkańcami. Pojawiły się też wypowiedzi związane z indywidualnymi problemami mieszkańców, nie zawsze z zakresu pracy Policji. Wszystkich głosów z uwagą wysłuchiwali policjanci, a zagadnienia, które wymagają zmian zostały zapisane przez Komendanta Powiatowego do pilnej realizacji.

W podsumowaniu grodziskiej debaty Komendant Stołeczny Policji podkreślił znaczenie i potrzebę kontaktu dzielnicowych z lokalnymi społecznościami, a także szybszego reagowania przez policjantów na zgłoszenia. Uczestniczącą w debacie młodzież zachęcał również do wstąpienia w szeregi Policji. Mieszkańcy otrzymali również zapewnienie, że zadania, które wymagają zmian ze strony Policji zostaną szybko zrealizowane. Komendant Powiatowy Policji podziękował za wszystkie wypowiedzi i poinformował o kolejnym takim spotkaniu za rok.

Wczorajsza debata społeczna pokazała wszystkim uczestnikom dziedziny, w których należy zwiększyć działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu grodziskiego. Takie właśnie cele stawiają sobie w codziennej służbie grodziscy policjanci. Do realizacji wielu zadań potrzebne jest współdziałanie wielu służb, instytucji, a także indywidualnych osób, które chociażby poprzez informację o nowym zagrożeniu mogą przyczynić się do jego likwidacji. Na takie sygnały grodziscy policjanci oczekują nie tylko w dniu debaty. Można je przekazywać w każdym terminie za pośrednictwem dzielnicowych, poprzez indywidualne rozmowy w komendzie, e-mailowo, telefonicznie – nawet anonimowo.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: