25 lutego 2013r. odbyła się debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa dla mieszkańców Podkowy Leśnej. Organizatorem spotkania był kierownik miejscowego posterunku Policji, a uczestniczył w nim Komendant Powiatowy Policji w Grodzisku Maz. Na spotkaniu obecna była także Pani Burmistrz oraz bardzo liczna grupa mieszkańców. Dyskusje dotyczyły bardzo różnych zagadnień, nie tylko ściśle związanych z bezpieczeństwem. Wymiana informacji służyła wypracowywaniu wspólnych metod zapobiegania najbardziej uciążliwym dla mieszkańców zdarzeniom. Uczestnicy debaty wypełniali też specjalnie przygotowaną ankietę.

25 lutego 2013r. w Pałacyku Kasyno w Podkowie Leśnej odbyło się ponad 3-godzinne spotkanie policjantów z mieszkańcami w ramach debat społecznych. W spotkaniu uczestniczył Komendant Powiatowy Policji w Grodzisku Maz. mł. insp. Dariusz Zalesiński oraz burmistrz miasta – Pani Małgorzata Stępień-Przygoda, a także dzielnicowi pełniący służbę na terenie Podkowy Leśnej. Celem debaty było diagnozowanie oczekiwań mieszkańców w zakresie poprawy bezpieczeństwa oraz wymiana informacji na temat głównych zagrożeń, między lokalną społecznością a Policją.

Kierownik Posterunku Policji w Podkowie Leśnej st.asp. Bartosz Zając przedstawił krótką prezentację dotyczącą działań miejscowych policjantów w 2012 roku, która była wstępem do dyskusji o bezpieczeństwie. Podczas spotkania licznie zgromadzeni mieszkańcy wskazywali miejsca, w których potrzebne są częstsze patrole Policji oraz zagrożenia, jakie ich niepokoją. W wielu wypowiedziach pojawiał się temat zmian organizacyjnych w miejscowej jednostce Policji. Uczestnicy debaty zobowiązywali się do aktywnego współdziałania z policjantami w zakresie poprawy bezpieczeństwa.

Policjanci z uwagą wysłuchali wszystkich głosów, odpowiedzieli na pytania i wątpliwości oraz zachęcali mieszkańców do wspólnych działań na rzecz szerokiego bezpieczeństwa. Postulaty uczestników debaty, związane z bieżącym działaniem miejscowego Posterunku Policji zostały przyjęte do realizacji. Po debacie policjanci przeanalizują wypełnione podczas spotkania ankiety, w których także były zawarte ważne pytania z dziedziny bezpieczeństwa.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: