W czwartek, 21 lutego odbyła się debata społeczna, dotycząca bezpieczeństwa mieszkańców Milanówka. Organizatorem spotkania był komendant miejscowego komisariatu Policji, a uczestniczył w nim Komendant Powiatowy Policji w Grodzisku Maz. Na spotkaniu obecny był także Burmistrz oraz Przewodnicząca Rady Miasta. Dyskusje dotyczyły głównych zagrożeń, występujących na terenie miasta oraz miejsc, w których do nich dochodzi. Wymiana informacji służyła wypracowywaniu wspólnych metod zapobiegania najbardziej uciążliwym dla mieszkańców zdarzeniom. Uczestnicy debaty wypełniali też specjalnie przygotowaną ankietę.

W czwartek, 21 lutego, w Teatrze Letnim Milanowskiego Centrum Kultury odbyło się spotkanie policjantów z mieszkańcami Milanówka w ramach debat społecznych. W spotkaniu uczestniczył Komendant Powiatowy Policji w Grodzisku Maz. mł. insp. Dariusz Zalesiński oraz burmistrz miasta Milanówka- Jerzy Wysocki i Przewodnicząca Rady Miasta – Maria Sobczak, a także dzielnicowi pełniący służbę na terenie Milanówka. Celem debaty było diagnozowanie oczekiwań mieszkańców w zakresie poprawy bezpieczeństwa oraz wymiana informacji na temat głównych zagrożeń, między lokalną społecznością a policją.

Komendant Komisariatu Policji w Milanówku asp.szt. Mirosław Borkowski przedstawił krótką prezentację dotyczącą działań miejscowych policjantów w 2012 r., która była wstępem do dyskusji o bezpieczeństwie. Podczas spotkania mieszkańcy wskazywali miejsca, w których potrzebne są częstsze patrole Policji i Straży Miejskiej. W wielu wypowiedziach pojawiał się temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym i potrzeby edukowania dorosłych użytkowników dróg. Uczestnicy debaty zadawali również pytania o działania Policji w różnego rodzaju sytuacjach.

Policjanci z uwagą wysłuchali wszystkich głosów, odpowiedzieli na pytania i wątpliwości oraz zachęcali mieszkańców do współdziałania na rzecz szerokiego bezpieczeństwa. Wszystkie postulaty uczestników debaty zostały przyjęte do realizacji. Po debacie policjanci przeanalizują wypełnione podczas spotkania ankiety, w których także były zawarte ważne pytania z dziedziny bezpieczeństwa.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: