Przedczoraj mieszkańcy gminy Żabia Wola uczestniczyli w debacie społecznej dotyczącej bezpieczeństwa. Organizatorem spotkania był kierownik miejscowego posterunku Policji, a uczestniczył w nim Komendant Powiatowy Policji w Grodzisku Maz. oraz wójt gminy. Dyskusje dotyczyły głównych zagrożeń występujących na terenie gminy i służyły wypracowywaniu wspólnych metod zapobiegania im. Uczestnicy debaty wypełniali też specjalnie przygotowaną ankietę.

Przedwczoraj w Urzędzie Gminy Żabia Wola odbyło się spotkanie policjantów z mieszkańcami w ramach debat społecznych. W spotkaniu uczestniczył Komendant Powiatowy Policji w Grodzisku Maz. mł. insp. Dariusz Zalesiński oraz wójt gminy Pani Halina Wawruch. Celem debaty było diagnozowanie oczekiwań mieszkańców w zakresie poprawy bezpieczeństwa oraz wymiana informacji na temat głównych zagrożeń między lokalną społecznością a policją.

Kierownik Posterunku Policji w Żabiej Woli asp. szt. Cezary Lesiewicz przedstawił krótką informację dotyczącą działań miejscowych policjantów w 2012 roku, która była wstępem do dyskusji o bezpieczeństwie. Podczas spotkania mieszkańcy wskazywali miejsca, w których potrzebne są częstsze patrole Policji oraz rodzaje zagrożeń, które są dla nich najbardziej uciążliwe. W wielu wypowiedziach pojawiał się temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Policjanci z uwagą wysłuchali wszystkich głosów, odpowiedzieli na pytania i wątpliwości oraz zachęcali mieszkańców do współdziałania na rzecz szerokiego bezpieczeństwa. Wszystkie postulaty uczestników debaty zostały przyjęte do realizacji zarówno przez policjantów z posterunku Policji, jak i innych funkcjonariuszy grodziskiej komendy powiatowej. Po debacie policjanci przeanalizują wypełnione podczas spotkania ankiety, w których także były zawarte ważne pytania z dziedziny bezpieczeństwa.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: