Zakończyły się debaty poświęcone bezpieczeństwu mieszkańców naszego powiatu, zorganizowane z inicjatywy Komendanta Powiatowego Policji młodszego inspektora Dariusza Zalesińskiego. Cykl spotkań z mieszkańcami rozpoczęła debata w Grodzisku Mazowieckim, która odbyła się w dniu 22 listopada 2012 roku, z udziałem władz samorządowych gminy i powiatu oraz przedstawicieli: Wojewody Mazowieckiego i Komendanta Stołecznej Policji.

Kolejne spotkania odbyły się: w Jaktorowie i w Baranowie w dniach 7 i 8 lutego br., w Żabiej Woli 18 lutego, w Milanówku 21 lutego i w Podkowie Leśnej 25 lutego.  Organizatorami poszczególnych spotkań byli komendanci komisariatów w Jaktorowie i Milanówku oraz kierownicy posterunków w Podkowie Leśnej i Żabiej Woli. Celem spotkań było nawiązanie bliższej współpracy z mieszkańcami. Obiektywna Gazeta Internetowa uczestniczył w debatach w Milanówku i Podkowie Leśnej.

Jak podkreślał podczas spotkań Komendant Powiatowy, policjanci nie mogą być wszędzie, ale starają się dostarczyć usługę, którą jest bezpieczeństwo. Aby działania policji były bardziej skuteczne – potrzebna jest współpraca z mieszkańcami. Na czym ta współpraca ma polegać? To przede wszystkim wskazywanie przez mieszkańców miejsc, które ich zdaniem są szczególnie niebezpieczne, zawiadamianie policji o zdarzeniach budzących niepokój lub poczucie zagrożenia - wymagających interwencji policji i oczywiście gotowość do składania zeznań.

Inicjatywa bardzo cenna, ale godziny spotkań z mieszkańcami zupełnie nietrafione. Takiego zdania byli mieszkańcy uczestniczący w spotkaniach i ci, których pytałam, dlaczego w spotkaniach nie uczestniczyli. Bo czy w spotkaniach o godz. 12.00 (godzina spotkań w Grodzisku Maz., Jaktorowie, Baranowie i Żabiej Woli) lub o 16.00 w Milanówku, czy o 17.00 w Podkowie Leśnej może uczestniczyć dużo osób pracujących? Spotkanie w Podkowie Leśnej wykazało, że im godzina spotkania późniejsza, tym szansa na większy udział mieszkańców. Na spotkanie w Podkowie Leśnej przybyło ponad 50 osób. W Milanówku, poza radnymi i dziennikarzami, w spotkaniu uczestniczyło 8 osób. Jak poinformowała mnie asp. Katarzyna Zych Oficer Prasowy KPP, w innych spotkaniach uczestniczyło po kilkanaście osób. Szkoda, bo wiele pracy włożono w ich zorganizowanie.

Mieszkańcy Milanówka wśród niebezpiecznych miejsc wymieniali: zejście z wiaduktu na ulicę Piotra Skargi, Łęgi na Skraju, przystanki WKD, skwer przy ul. Krasińskiego, teren wokół dworca PKP po południowej stronie miasta, laski na południu miasta, skrzyżowanie przy Tesco. Wyrażali zaniepokojenie: narkomanią wśród dzieci i młodzieży, zagrożeniami w ruchu drogowym, powodowanymi przez kierowców szczególnie wokół szkół, kiedy rodzice przywożą dzieci lub je odbierają po zajęciach. Zwracali uwagę na małą liczbę patroli policji, na nieskuteczną walkę policji i straży miejskiej ze spożywającymi alkohol w miejscach publicznych, na małą efektywność miejskiego monitoringu, na konieczność wykorzystania mediów lokalnych i Biuletynu w edukacji mieszkańców. Byli również mieszkańcy, którzy uważali, że przy tak niewielkiej liczbie policjantów (16 etatów) pracujących na 3 zmiany, ważną rolę odgrywa wsparcie policji przez straż miejską. Komendant Komisariatu Policji w Milanówku wysoko ocenił współpracę ze strażą miejską oraz pedagogami szkolnymi, a burmistrz Jerzy Wysocki poinformował o modernizacji miejskiego monitoringu

Mieszkańcy Podkowy Leśnej wyrażali swoje zaniepokojenie zmianą statusu komendy policji na posterunek policji  i zatrudnieniem tylko 5 funkcjonariuszy. Zwracali uwagę na niebezpieczne miejsca szczególnie wokół przystanków WKD i sklepów sprzedających alkohol, na bezkarnie spożywających alkohol w miejscach publicznych, na bardzo złą jakość dróg, stwarzających zagrożenie w ruchu drogowym, na brak parkingu przy przystanku WKD Podkowa Leśna Główna.

Komendant Powiatowy Policji uspakajał mieszkańców Podkowy Leśnej, mówiąc, że ich bezpieczeństwo nie zależy od tego, czy dbają o nie policjanci z komisariatu czy z posterunku. Bezpieczeństwo to zależy od skuteczności działania policjantów z Podkowy Leśnej, ale także od skuteczności policjantów w mundurach poruszających się samochodami policyjnymi i policjantów po cywilnemu poruszających się samochodami  na numerach cywilnych, którzy patrolują ulice Podkowy Leśnej i innych miast powiatu, a są zatrudnieni w Komendzie Powiatowej. Oczywiście na tę skuteczność ma wpływ współdziałanie mieszkańców z policją.

Na uwagę zasługuje poniższa wypowiedź jednego z mieszkańców Podkowy Leśnej – „Nasze bezpieczeństwo zależy od trzech podmiotów: policji, władz samorządowych i nas – mieszkańców”. Trudno się z tym nie zgodzić.

Czytelników, którzy nie mogli przybyć na debaty, a którzy chcieliby zwrócić uwagę policji na, ich zdaniem, niebezpieczne miejsca lub zjawiska, prosimy o podanie tych miejsc w komentarzach. Wszystkie przekażemy asp. Katarzynie Zych.  Informujemy również, że na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji http://kppgrodzisk.policja.waw.pl, w zakładce Profilaktyka, znajduje się wiele przydatnych porad.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: