9 października w sali Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszkowie odbyły się debaty społeczne na temat bezpieczeństwa mieszkańców Pruszkowa. Podczas debaty ewaluacyjnej policjanci odnieśli się do problemów zgłaszanych podczas spotkania w 2022 roku. Natomiast podczas debaty inicjującej funkcjonariusze przekazali informacje między innymi o podejmowanych działaniach i stanie bezpieczeństwa, a także zagrożeniach zgłaszanych za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, programie „Dzielnicowy bliżej nas” i związanej z nim aplikacji „Moja Komenda”. Uczestnicy debaty mieli okazję podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat poczucia bezpieczeństwa w swojej okolicy. Pytania dotyczyły głównie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Wczoraj po godzinie 17.00 w sali Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej odbyły się debaty społeczne – pierwsza debata ewaluacyjna, podczas której policjanci odpowiedzieli na problemy i pytania zgłoszone podczas debaty zeszłorocznej. Druga debata- ewaluacyjna odnosiła się do pracy policjantów w 2023 roku.

W spotkaniu z mieszkańcami uczestniczyli: Zastępca Komendanta Powiatowego Policji- mł.insp. Michał Spychaj, Naczelnik Wydziału Sztab Policji - kom. Krzysztof Barszcz, Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego- podkom. Mateusz Kobos, Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji- asp. szt. Jacek Cybul, profilaktyk- podkom. Edyta Bednarczyk oraz dzielnicowi i oficer prasowy – asp.szt. Monika Orlik.

Podczas debaty inicjującej Naczelnik Wydziału Sztab Policji kom. Krzysztof Barszcz przedstawił informacje dotyczące stanu bezpieczeństwa na terenie Pruszkowa w ciągu ostatniego roku. Podczas prezentacji została omówiona struktura Komendy Powiatowej Policji  w Pruszkowie, stan zatrudnienia, ilość przeprowadzonych interwencji przez funkcjonariuszy, ale również ilość osób zatrzymanych, wykrywalność w prowadzonych sprawach oraz wyniki osiągnięte przez funkcjonariuszy.

W kolejnej części debaty przypomniano zasady działania oraz najczęściej zgłaszane problemy w aplikacji Krajowej Mapy  Zagrożeń Bezpieczeństwa. Mieszkańcom przypomniano również o programie „Dzielnicowy bliżej nas” i aplikacji „Moja Komenda”.

Podczas spotkania podkom. Edyta Bednarczyk omówiła działania profilaktyczne prowadzone przez funkcjonariuszy pruszkowskiej Policji.

W czasie dyskusji  na temat lokalnych zagrożeń uczestnicy zwrócili uwagę na bezpieczeństwo  w ruchu drogowym, zwłaszcza  na autostradzie A2.

 Uczestnicy debaty mogli skorzystać z przygotowanych materiałów w zakresie oszustw, a także związanych z włamaniami do domów i informatorów dotyczących służby w Policji.

Wszyscy obecni na debacie policjanci z uwagą przyjmowali  informacje mieszkańców, które będą podstawą do organizowania działań prewencyjnych w omawianych sprawach. Każdy z wniosków będzie uwzględniany w toku codziennych służb, a efekty poddane analizie podczas debaty ewaluacyjnej, na którą mieszkańcy zostaną zaproszeni  w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: