24 października w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Brwinowie odbyły się debaty społeczne na temat bezpieczeństwa mieszkańców gminy Brwinów. Podczas debaty ewaluacyjnej Komendant Komisariatu Policji nadkom. Mariusz Jarmołkowicz odniósł się do problemów zgłaszanych podczas spotkania w 2022 roku. Natomiast podczas debaty inicjującej komendant przekazał informacje między innymi o podejmowanych działaniach i stanie bezpieczeństwa, a także zagrożeniach zgłaszanych za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, programie „Dzielnicowy bliżej nas” i związanej z nim aplikacji „Moja Komenda”. Uczestnicy debaty mieli okazję podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat poczucia bezpieczeństwa w swojej okolicy. Zgłaszane postulaty dotyczyły głównie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Wczoraj po godzinie 18.00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Brwinowie odbyły się debaty społeczne – pierwsza debata ewaluacyjna, podczas której komendant komisariatu odpowiedział na problemy i pytania zgłoszone podczas debaty zeszłorocznej. Druga debata- ewaluacyjna odnosiła się do pracy policjantów w 2023 roku.

W spotkaniu z mieszkańcami uczestniczyli: I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji- podinsp. Mirosław Gruda, Komendant Komisariatu Policji w Brwinowie- nadkom. Mariusz Jarmołkowicz, Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego- podkom. Mateusz Kobos, dzielnicowi  oraz oficer prasowy – asp.szt. Monika Orlik.

Aktywny udział w debatach brał Pan Arkadiusz Kosiński- Burmistrz Gminy Brwinów, mł.bryg. Karol Kroć- oficer prasowy Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie, Pan Leszek Caban-  Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Brwinowie  oraz Pan Krzysztof Newen - Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Brwinów.

Podczas debaty inicjującej Komendant Komisariatu Policji w Brwinowie nadkom. Mariusz Jarmołkowicz przedstawił informacje dotyczące stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Brwinów w ciągu ostatniego roku.

Uczestnikom spotkania przypomniano zasady działania oraz najczęściej zgłaszane problemy w aplikacji Krajowej Mapy  Zagrożeń Bezpieczeństwa. Przekazano również podstawowe informacje o programie „Dzielnicowy bliżej nas” i aplikacji „Moja Komenda”.

Dla osób zainteresowanych przygotowano materiały informacyjne oraz broszury w zakresie oszustw, a także związane z włamaniami do domów oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Wszyscy obecni na debacie policjanci z uwagą przyjmowali  informacje mieszkańców, które będą podstawą do organizowania działań prewencyjnych w omawianych sprawach. Każdy z wniosków będzie uwzględniany w toku codziennych służb, a efekty poddane analizie podczas debaty ewaluacyjnej, na którą mieszkańcy zostaną zaproszeni  w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: