Jak ustrzec się przed oszustwem, zabezpieczyć swoje mienie przed kradzieżą, a także w jaki sposób zadbać o swoje bezpieczeństwo na drodze - to tylko niektóre z tematów spotkania z seniorami, jakie przeprowadził żabiowolski dzielnicowy. Do omówienia zagrożeń policjant wykorzystał różne materiały i zapewnił o swoim ciągłym zainteresowaniu bezpieczeństwem również tej grupy mieszkańców.

Spotkania z mieszkańcami w każdym wieku i jak najczęstsze informowanie o różnych zagrożeniach to stałe zadanie policjantów. Wiele w tym zakresie może dokonać dzielnicowy, jako funkcjonariusz działający „w terenie”. Taki właśnie cel przyświecał dzielnicowemu z Posterunku Policji w Żabiej Woli, który spotkał się z członkami miejscowego Klubu Seniora.

Policjant podczas spotkania omawiał zagrożenia, z jakimi seniorzy mogą spotkać się w życiu codziennym, wskazywał jak ich unikać i co robić w sytuacjach niebezpiecznych. Zwracał uwagę na rożne dziedziny życia, począwszy od bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym, przez narażenie na kradzieże w różnych miejscach, po szeroką gamę oszustw.

Najwięcej  czasu poświęcił na dokładne omówienie oszustw dokonywanych metodami „na członka rodziny, policjanta, czy pracownika banku”. Podkreślał, że Policja nigdy nie prosi o przekazanie gotówki i nie informuje o prowadzonych akcjach przez telefon.  Wyjaśniał i instruował, aby wszelkie prośby o pieniądze i przedstawiane przez dzwoniącą osobę historie, bezwzględnie weryfikować i sprawdzać u czonków rodziny, których mają dotyczyć.

Do przybliżenia różnych sposobów na oszustwa i metod ich unikania dzielnicowy wykorzystał dostępne filmy i materiały profilaktyczne. Uczestnicy otrzymali również poradniki w tym zakresie z prośbą o przekazywanie ich innym mieszkańcom , którzy nie uczestniczyli w spotkaniu.

Spotkanie było też okazją do przypomnienia o funkcjonowaniu Krajowej Mapy Żagrożeń Bezpieczeństwa i zachęcenia mieszkańców do aktywnego współdziałania na rzecz bezpieczeństwa w różnych dziedzinach.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: