W czwartek i piątek mieszkańcy gmin Jaktorów i Baranów uczestniczyli w debatach społecznych dotyczących bezpieczeństwa. Organizatorem spotkań był komendant miejscowego komisariatu Policji, uczestniczył w nich Komendant Powiatowy Policji w Grodzisku Maz. oraz wójtowie gmin. Dyskusje dotyczyły głównych zagrożeń występujących na danym terenie i służyły wypracowywaniu wspólnych metod zapobiegania im. Uczestnicy debat wypełniali też specjalnie przygotowaną ankietę.

Na terenie gmin Jaktorów i Baranów odbyły się pierwsze spotkania w ramach debat społecznych na terenie powiatu grodziskiego. W spotkaniach w Jaktorowie i w Kaskach uczestniczył Komendant Powiatowy Policji w Grodzisku Maz. mł. insp. Dariusz Zalesiński oraz wójtowie obu gmin. Celem debat było diagnozowanie oczekiwań mieszkańców w zakresie poprawy bezpieczeństwa oraz wymiana informacji na temat głównych zagrożeń między lokalną społecznością a policją.

Komendant Komisariatu Policji w Jaktorowie st. asp. Robert Skirski przedstawiał krótką prezentację w zakresie działań miejscowych policjantów w 2012 roku, która była wstępem do dyskusji o bezpieczeństwie. Podczas obu spotkań mieszkańcy wskazywali miejsca, w których potrzebne są częstsze patrole Policji oraz rodzaje zagrożeń, które są dla nich najbardziej uciążliwe. W wielu wypowiedziach pojawiał się temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Policjanci z uwagą wysłuchali wszystkich głosów, odpowiedzieli na pytania i wątpliwości oraz zachęcali mieszkańców do współdziałania na rzecz szerokiego bezpieczeństwa. Wszystkie postulaty uczestników debat zostały przyjęte do realizacji zarówno przez policjantów z Komisariatu Policji w Jaktorowie, jak i innych funkcjonariuszy grodziskiej komendy powiatowej. Po debatach policjanci przeanalizują wypełnione podczas spotkań ankiety, w których także były zawarte ważne pytania z dziedziny bezpieczeństwa.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: