Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II rozszerza swoją działalność

Szpital Zachodni rozszerza swoją działalność. Placówka została zakwalifikowana do projektu Dziennego Domu Opieki Medycznej, który jest jedną z form opieki nad osobami starszymi. W ramach dziennego planu opieki szpital będzie świadczyć usługi dla pacjentów bezpośrednio po hospitalizacji (w szczególności w stanach wzmożonej opieki pielęgniarskiej) oraz dla osób, którym w ciągu ostatniego roku udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego. Obecnie szpital oczekuje na podpisanie umowy, która pozwoli na wdrożenie projektu. Miejmy nadzieję, że takie rozwiązania poprawią komfort osób starszych, wymagających specjalistycznej opieki i pozwoli im to na szybszy powrót do zdrowia.

Szpital Zachodni planuje także modernizację i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Są także plany dotyczące zmiany przeznaczenia dotychczasowych pomieszczeń i udoskonalenie technologii.

Powiat grodziski będący organem założycielskim placówki wspiera finansowo działalność szpitala i jego dalszy rozwój. Do tej pory, w 2016 roku przeznaczono 215 tys. złotych na zakup sprzętu ultrasonograficznego dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej. Starostwo Powiatu zamierza przekazać w najbliższym czasie kolejne środki finansowe na zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia. Jak dotąd dzięki tej pomocy udało się zakupić m.in. aparaturę specjalistyczną, stoły operacyjne z wymiennymi blatami, sprzęt do zabiegów neurochirurgicznych.

W szpitalu sprawnie realizowany jest również Pakiet Onkologiczny. System, który został wprowadzony 1 stycznia 2015 roku miał w swym założeniu wiele zmienić w podejściu do raka oraz sposobu jego leczenia.

Dla Szpitala Zachodniego, Narodowy Fundusz Zdrowia wyznaczył pakiety nielimitowane dla 3 oddziałów: chirurgicznego, neurologicznego oraz urologicznego. W wyniku przeprowadzonych badań histopatologicznych, w 2015 roku, wykryto u 504 pacjentów obecność nowotworu złośliwego. Generalnie do Ogólnopolskiego Rejestru Nowotworów Złośliwych skierowano ze szpitala ponad 580 osób.

Warto zaznaczyć, że na ten cel przeznaczono znaczne środki finansowe. W 2015 roku wartość pakietu onkologicznego wyniosła 970,112 tys. złotych. Przychody z realizacji pakietu w 2016 wzrosną o 2mln złotych.

W niedalekiej przyszłości zakłada się nowelizację ustawy dotyczącej pakietu. Główne cele projektów zmian mają dotyczyć m.in. uproszczenia sprawozdawczości w zakresie prowadzenia list pacjentów onkologicznych oraz uelastycznienia możliwości wystawiania karty diagnostyki i leczenia diagnostycznego. Planowana nowelizacja ma wejść w życie z dniem 1 października 2016 roku.

fot: Strona internetowa Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: