Szpital Zachodni w Grodzisku Maz., podobnie jak wiele innych szpitali w Polsce, wstrzymał planowe przyjęcia pacjentów. Do szpitala będą przyjmowani wyłącznie pacjenci w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia. Pozostałe świadczenia będą musiały czekać na przyszłoroczny kontrakt. Poradnie specjalistyczne przyjmują zapisanych pacjentów, ale mogą się zdarzyć przesunięcia wizyt na przyszły rok.

Jak wynika z analizy sytuacji szpitala, przedstawionej przez Dyrektor Krystynę Płukis, podczas połączonego posiedzenia Komisji Polityki Społecznej oraz Komisji Promocji Powiatu i Współpracy Europejskiej (czwartek, 22 listopada) oraz podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (środa, 28 listopada) – sytuacja szpitala jest trudna, ale nie dramatyczna.

Do chwili obecnej szpital zrealizował nadwykonania na kwotę 15.254 tys. zł. W tej kwocie nadwykonania wynikające z potrzeby ratowania życia wynoszą ok. 55%. W 2011 roku NFZ uznał i zapłacił za nadwykonania 14 mln. zł, przy łącznej kwocie nadwykonań wynoszącej 15 mln. zł. Ile zapłaci za nadwykonania tegoroczne, będziemy wiedzieli dopiero w marcu 2013 roku.

Można było oczywiście wcześniej wstrzymać przyjmowanie pacjentów, których stan nie zagrażał życiu, ale to by niewiele zmieniło. Nie byłoby przychodów ale byłyby koszty stałe. Pewnemu zmniejszeniu uległyby tylko koszty zmienne – mówiła dyrektor Krystyna Płukis.

Kontrakt, który NFZ zaproponował Szpitalowi Zachodniemu na rok przyszły jest niższy od kontraktu tegorocznego.

Pani Dyrektor poinformowała ponadto, że jest realizowany comiesięczny monitoring wielu wskaźników charakteryzujących sytuację szpitala. Wyniki monitoringu są przekazywane do Biura Rady.

Powodem tak szczegółowego omawiania sytuacji Szpitala Zachodniego było wystąpienie Dyrektor Szpitala Krystyny Płukis, do Rady Powiatu, z wnioskiem o wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez szpital, na okres 3 lat, długoterminowego kredytu w wysokości 3 mln. zł.

Kredyt zostanie wykorzystany na uregulowanie najpilniejszych zobowiązań. Komisje przychylnie ustosunkowały się do wniosku szpitala. W programie dzisiejszej Sesji Rady Powiatu jest między innymi podjęcie uchwały w tej sprawie.
 
 
Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: