Nie tak dawno mieszkańcy południowej części Grodziska cieszyli się z przebudowy ul. Kijowskiej. Niestety, radość wielu okolicznych mieszkańców nie trwała zbyt długo, gdyż z nową, równą nawierzchnią pojawiło się wielu kierowców znacznie przekraczających tam prędkość.

Na problem brawurowych kierowców zwrócili nam uwagę mieszkańcy okolicznych uliczek. Wspominali o braku oznaczenia poziomego tej drogi, w tym braku oznaczenia przejść dla pieszych i przejazdu dla rowerów w miejscu, gdzie ścieżka rowerowa przechodzi z jednej na drugą stronę. Pytali o możliwość instalacji progów zwalniających i luster przy wyjazdach.

Jak wynika z uzyskanych informacji, brak oznakowania poziomego na jezdni wynika z szerokości jezdni, która jest mniejsza niż 5,8 m. Po zgłoszeniu mieszkańców zamontowano też lustro na jednej z bocznych ulic, a kolejna lokalizacja uzgadniana jest ze Starostwem. Niestety, pomysł budowy progów zwalniających nie zyskał aprobaty Zarządu Dróg Gminnych. Nieoficjalnie udało się nam dowiedzieć, że rozważana jest jednak możliwość budowy wyniesionego przejścia w miejscu przecięcia ścieżki rowerowej. Jest to o tyle istotne, że miejsce to, zwłaszcza w nocy, jest bardzo słabo widoczne, a droga ta wkrótce stanie się jedną z dróg dojazdowych dla uczniów nowej szkoły w Szczęsnem.

Warto zwrócić uwagę na to, że na ulicy od początku ustawione zostały tablice informujące o przekroczeniach prędkości. Niestety, jak twierdzą mieszkańcy, nie sprawdzają się one tutaj. Dlatego władze gminy zwrócą się ponownie do Komendy Powiatowej Policji z prośbą o zwiększenie liczby kontroli prędkości w tym rejonie.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: