Nie milkną echa wycinki drzew związanych z budową nowego toru WKD. Organizacje społeczne żądają nasadzeń kompensacyjnych i zapowiadają protest, który odbędzie się 14 lipca w Grodzisku Mazowieckim.

Pod koniec zeszłego roku, jako pierwsi opisaliśmy planowany zakres wycinki drzew związanych z budową nowego toru WKD. Projekt zakładał wycinkę 2037 drzew oraz  3353 m2 krzewów. Po naszej publikacji tematem tym zainteresowały się organizacje społeczne, które w rozmowach z WKD oczekiwały minimalizacji wycinki i sprawiedliwej kompensacji. Niestety do dziś ich zdaniem działania podejmowane przez zarząd spółki są niewystarczające, a udzielane odpowiedzi niejasne. W związku z tym planują protest.

Jak podaje Partia Zieloni, w ostatniej korespondencji otrzymali jedynie ogólne zapewnienia, że w ramach współpracy z gminami zostaną stopniowo zrealizowane poszczególne akcje sadzenia - w nieznanej, nieznanej formie oraz nieznanych terminach. Pismo to w ich ocenie wyraźnie wskazuje na brak takiej dobrej woli ze strony inwestora, a propozycję przedłużenia tematu do 2026 roku jako próbę wyciszenia w świadomości publicznej sprawy wycinki oraz kwestii kompensacji.

W związku z powyższym, wraz z innymi organizacjami społecznymi, oraz radnymi powiatowymi i gminnymi Grodziskie Koło Partii Zieloni, planuje protest, który zachęci władze spółki do poważnego traktowania tematu. Oczekują:

  • jasnej deklaracji realizacji nasadzeń zastępczych w proporcjach minimum 1 do 1 (liczbie 2037 sztuk), do wykonania w latach 2021 - 2023 we współpracy z gminą Grodzisk Mazowiecki, gminą Milanówek, gminą Brwinów oraz gminą Podkowa Leśna.
  • konkretnych informacji dotyczącej standardów, które zostaną spełnione przy realizacji nasadzeń zastępczych (gatunki, średnice pni sadzonek).
  • zestawienia ilości, gatunków sadzonek, wraz z harmonogramem przekazania ich poszczególnym gminom.
  • informacji odnośnie terminu przygotowania Planu Urządzenia Zieleni wzdłuż torów do realizacji po zakończeniu budowy.

Powyższe postulaty nie są trudne czy kosztowne do spełnienia, jednak do dziś, pomimo wielu zapewnień nie doczekały się konkretnych decyzji. W związku z powyższym 14 lipca br. odbędzie się pod stacją WKD Radońska protest pod hasłem: “#AleLipa - Żądamy sprawiedliwej kompensacji wycinki WKD!”. Protest rozpocznie się około godziny 17.00

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: