Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczął już siódmy rok działalności. Tegoroczna inauguracja roku akademickiego, która odbyła się w Teatrze Letnim w dniu 1 października 2011 r, miała szczególnie uroczysty charakter, bowiem w trakcie uroczystości podpisano porozumienia o współpracy pomiędzy:
 
  • Brwinowskim Uniwersytetem Każdego Wieku działającym przy Gminnym Ośrodku Kultury w Brwinowie, reprezentowanym przez p.o. dyrektora Annę Sobczak,
  • Milanowskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku MU3W - stowarzyszeniem o statusie organizacji pożytku publicznego, reprezentowanym przez prezes Marię Dominikę Inkielman,
  • Uniwersytetem Otwarty POKOLENIA przy Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, reprezentowanym przez dyrektora Alinę Witkowską.
Porozumienie, którego inicjatorką jest Dominika Inkielman, wpisuje się w formułę i cele podpisanego w roku 2010 porozumienia "Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów" - Brwinów, Milanówek, Podkowa Leśna i stwarza szansę lepszego wykorzystania wielkiego potencjału intelektualnego mieszkańców tych miast.

Uroczystość zaszczycili swą obecnością burmistrzowie: Małgorzata Stępień-Przygoda, Arkadiusz Kosiński i Jerzy Wysocki, wygłaszając krótkie przemówienia. Prezes Dominika Inkielman przedstawiła plan MU3W na najbliższy semestr, odbyła się uroczysta immatrykulacja trzech nowych słuchaczek, a także licznie zebrani słuchacze i goście mogli przypomnieć sobie swoje akademickie lata słuchając hymnu Gaudeamus igitur, w pięknym wykonaniu uczniów Zespołu Szkół nr 3 w Milanówku.

Ponadto mieliśmy okazję dowiedzieć się, że zacne grono Rady Programowej MU3W poszerzyło się o nowego członka – inż. Andrzeja Kopcia, absolwenta Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, kandydata na posła z ramienia PSL.

Wykład inauguracyjny pt. „W Europie miasta i Miasta Ogrody rosną na kolei”, wygłosił dr Grzegorz Kostrzewa-Zorbas.

Oficjalną część uroczystości zakończył piękny koncert fortepianowy Michała Brulińskiego. Z przyjemnością informujemy Czytelników, że Michał, o którym pisaliśmy przed dwoma laty, jest aktualnie studentem dwóch uczelni: Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie i Wydziału Historii na UW. Niestety w dalszym ciągu Michał nie ma swojego fortepianu. Kolejny raz apelujemy więc do Państwa o pomoc.
Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: MU3W - Uroczysta inauguracja roku akademickiego


To może Cię zainteresować: