12 sierpnia br. w Nadarzynie na terenie „Pastewnika” rozmawiano o bezpieczeństwie seniorów. Spotkanie z policjantami było okazją do przypomnienia nadarzyńskim seniorom najważniejszych zasad, jak nie stać się ofiarą oszustów.

W środę o godz. 11.00 w Nadarzynie na terenie  miejsca wypoczynkowego „Pastewnik” w ramach akcji SOS dla seniora Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Nadarzynie nadkom. Marcin Kwiatkowski wraz z dzielnicowymi wziął udział w spotkaniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie Seniorów Gminy Nadarzyn. Spotkanie było okazją do przekazania informacji,  jak uniknąć niebezpieczeństw związanych z coraz powszechniejszymi przestępstwami dokonywanymi na osobach starszych.

Nadkom. Marcin Kwiatkowski przedstawił najczęstsze metody, jakimi posługują się oszuści, aby wyłudzić pieniądze od osób starszych, tj. na tzw. „wnuczka”, „policjanta”, „prokuratora”. Są one szczególnie dotkliwe, ponieważ bardzo często seniorzy w wyniku działania oszustów tracą oszczędności całego życia. Przypomniał, że przestępcy wykorzystują łatwowierność i obniżony poziom czujności starszych i samotnych osób. Poinformował także, co zrobić, kiedy podejrzewamy, że mamy kontakt z oszustem.

Nie zabrakło również rozmów na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Seniorom przekazane zostały kamizelki i elementy odblaskowe. 

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: