Przychodzi baba do stowarzyszenia i pyta: - Czy macie zgłoszony BIP? Prezes stowarzyszenia, po chwili zastanowienia odpowiada: - Nie i co mi zrobisz? - Ano nic - odpowiada baba.

Ten krótki dialog rodem z klasycznych dowcipów zainspirowały mające ostanio na terenie naszego powiatu liczne zapytania dotyczące stron BIP prowadzonych (lub nie) przez stowarzyszenia. Jak opisywaliśmy wcześniej, na XXXVII Sesji Rady Powiatu uznana została za bezzasadną skargę na starostę w sprawie niewłaściwego sprawowania nadzoru nad organizacjami pożytku publicznego, w związku z obowiązkiem prowadzenia przez ww. organizacje Biuletynu Informacji Publicznej oraz publikowania w nim danych (treść uchwały 316/XXXVII/13).

Pomijając fakt, że skarżący, współpracujący z Siecią Obywatelską - Watchdog Polska, nie odróżnia powiatu grodziskiego mazowieckiego od wielkopolskiego, w skardze poruszony jest temat niedopełnienia obowiązku zgłoszenia BIP przez stowarzyszenia z terenu powiatu grodziskiego (zarówno mazowieckiego jak i wielkopolskiego).

Temat ten pojawił się także w licznych komentarzach pod artykułami zamieszczonymi na naszym portalu, jak i dyskusjach na profilach FB różnych stowarzyszeń, które dostały dofinansowanie prowadzonych projektów ze środków publicznych, a nie prowadzą BIP-u, łamiąc tym samym zapisy ustawy o Dostępie do Informacji Publicznej.

Zastanawiając się nad tym nagminnym łamaniem obowiązków wynikających z ustawy o Dostępie do Informacji Publicznej, postanowiliśmy dowiedzieć się, jakie konsekwencje grożą za niedopełnienie przez stowarzyszenie obowiązku prowadzenia i zgłoszenia BIP  do ogólnopolskiego rejestru. W tym celu wysłałem zapytanie do biura Stowarzyszenia Sieć Obywatelska - Watchdog Polska o treści:

Jakie konsekwencje może ponieść stowarzyszenie, które pomimo gospodarowania środkami publicznymi, nie spełnia obowiązku z art. 9 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 61 ust. 4 Konstytucji RP i jaki organ posiada kompetencje do rozpatrywania tej kwestii.

Bardzo szybko otrzymaliśmy odpowiedź, która pozwala rozumieć, dlaczego tak niewiele stowarzyszeń spełnia ten ustawowy obowiązek: ...informujemy, że z ustawy o dostępie do informacji publicznej (udip) nie wynikają konsekwencje za niespełnienie obowiązku z art. 9 ust. 3 ustawy.

W związku z brakiem konsekwencji prawnych nie dziwi brak zgłoszonych BIP-ów wśród wielu stowarzyszeń, które gospodarują środkami publicznymi. Fakt ten niestety, pozwala wyciągnąć jedynie pewne wnioski na temat poszanowania prawa przez zarządy stowarzyszeń i ocenę moralną takich działań. Może warto wziąć to kryterium pod uwagę przy ocenie projektów ubiegających się o dofinansowanie ze środków publicznych, wyborze Organizacji Pożytku Publicznego, której przekażemy w tym roku 1% swojego podatku lub podczas wyborów samorządowych, oddając głos na kandydatów wystawionych przez niektóre stowarzyszenia.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: