Burmistrz z wotum zaufania i absolutorium

25 czerwca 2020 r. Rada Miejska w Brwinowie rozpatrzyła raport o stanie gminy za 2019 r. i zatwierdziła sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu. Burmistrz Arkadiusz Kosiński uzyskał wotum zaufania i absolutorium.

Dane z raportu o stanie gminy prezentowaliśmy Państwu w jednym z wcześniejszych numerów. Na ostatniej sesji dokument został przedstawiony radnym.

Podczas dyskusji poproszono burmistrza o doprecyzowanie niektórych zestawień. Radni mówili o problemach związanych z planowaniem przestrzennym i wieloletnim planem inwestycyjnym, a także o kwestiach środowiskowych, m.in. o problemach z zaopatrzeniem w wodę i monitorowaniem zanieczyszczenia powietrza. Zwracali uwagę na zróżnicowany poziom w podkowiańskich szkołach. Nie wpłynął żaden wniosek o zabranie głosu przez mieszkańców.

Burmistrz we wstępie zaznaczył, że żałuje, iż tak szczegółowe pytania dotyczące danych nie padły na komisjach, wówczas łatwiej byłoby mu się odnieść do tych danych. Precyzyjnie wyjaśniał kwestie proceduralne związane z planowaniem przestrzennym i tłumaczył podjęte działania. Nie udało mi się jednak przekonać wszystkich radnych. Wotum zaufania zostało mu udzielone 17 głosami za, przy 1 przeciw i 3 wstrzymujących się.

- Chciałbym Państwu podziękować za ten ostatni rok – mówił po udzielonym wotum zaufania Burmistrz Arkadiusz Kosiński –  jest mi przykro, że nie wszyscy zauważają zmiany, które zachodzą w naszej przestrzeni publicznej, chociażby długo oczekiwanego skrzyżowania w Kaniach, nowych inwestycji realizowanych w Brwinowie, czy wydatków społecznych, które ponosimy na terenie gminy. Bardzo się cieszę, że w większości państwo mnie wspieracie. Czuję państwa wsparcie na etapie uchwalania budżetu, podejmowania działań, czy dyskusji z mieszkańcami. Chciałbym państwu podziękować i prosić o jeszcze większą pracę z mieszkańcami.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa, a Komisja Rewizyjna wnioskowała o jego przyjęcie. „Za” głosowało 18 radnych, a 3 wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciwny. 18 głosami  „za”, przy 1 przeciwnym i 2 wstrzymujących się, Arkadiusz Kosiński uzyskał absolutorium.


Ten, jak i wiele innych ciekawych artykułów dostępny będzie już od środy, 15 lipca br., w numerze 9 naszej papierowej gazety!

W numerze między innymi:

  • Wyniki wyborów prezydenckich
  • Który z burmistrzów otrzymał absolutorium
  • Letnie Granie w Milanówku
  • Muzyczne Five O'Clock w Podkowie
  • Grodziska Klasyka w Parku
  • Problem szkoły w Szczęsnem
  • Pożegnanie podkowiańskiego przedszkola
  • Tarcza dla samorządów w powiecie grodziskim
  • Dzik w Grodzisku nie taki dziki
Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: