W minionym tygodniu, podczas Sesji Rady Miasta, Burmistrz Grodziska Maz - Grzegorz Benedykciński otrzymał swoje pierwsze wotum zaufania i 25 absolutorium. Niestety zawiedli się Ci, którzy oczekiwali merytorycznej dyskusji nad Raportem o Stanie Gminy.

Raport o Stanie Gminy jest nowym dokumentem, wprowadzonym w tym roku po raz pierwszy. Jest on podsumowaniem działalności wójta/burmistrza w roku poprzednim. Powinien zawierać on opis realizacji przyjętych polityk, programów, strategii, uchwał rady gminy itd. By raport ten był wiarygodnym i rzetelnym dokumentem powinien przedstawiać pełen stan faktyczny. Niestety, ustawodawca nie dał szczegółowych wytycznych jakie rzeczy w tym raporcie powinny się znaleźć, więc przygotowane raporty w okolicznych gminach miały charakter w dużej mierze laurkowy, pokazujący osiągnięcia władz i przemilczające zaniechania i problemy. Podobnie było i w Grodzisku. Każdy może zapoznać się z tym raportem pod adresem: http://bip.grodzisk.pl/a,31858,raport-o-stanie-gminy-za-rok-2018.html. Odnoszę wrażenie, że dużo staranniej przygotowana została prezentacja dla radnych, której niestety z przyczyn technicznych nie mamy jak Państwu zamieścić.

Zawiedli się przede wszystkim Ci, którzy spodziewali się szczegółowej i merytorycznej dyskusji nad raportem. Oglądałem relację z wielu sesji w innych gminach. Oczekiwałem takiego wypunktowania wszystkich niedociągnięć i problemów raportu, jakiej dokonał np. Radny Krzysztof Jarosz w Jaktorowie. W Grodzisku niestety… można powiedzieć, że dyskusja Rady zmieniła się w dyskusję Radnych Okurowskich.

Dyskusję rozpoczął Radny Łukasz Lewandowski z PiS i można określić jego pytania jako najbardziej merytoryczne podczas tej sesji. Na początku zwrócił uwagę, że Raport jest mało ambitny i nie ma w nim refleksji nad stanem gminy i refleksji co jest nie tak. Zaznaczył, że raport jest chaotycznym zlepkiem prezentacji różnych jednostek. Podkreślił dosyć propagandowy charakter publikacji i wspominał o brakach inicjatywy i działań własnych gminy oraz rosnącym długu. Zaznaczył też potrzebę budowy nowych żłobków, przedszkoli i szkół, które powinny być już dawno. Zwrócił uwagę na bardzo źle zorganizowany transport miejski.

W obronie raportu stanął Andrzej Okurowski z Ziemi Grodziskiej – Muszę powiedzieć, że z pewnym niepokojem przystępowałem do dzisiejszej  sesji, bo po raz pierwszy dyskutujemy nad raportem o stanie gminy. Wracając do wypowiedzi Pana Łukasza, chciałem powiedzieć tylko tyle, że zgadzam się z Panem, że można by go napisać bardziej spójnie, ale nie zgadzam się ze zdaniem, że jest to laurka, która nie wskazuje problemów, chociażby kwestie edukacji. Radny Andrzej Okurowski mówił o wielu problemach sygnalizowanych w tym raporcie, jednak po przejrzeniu tego raportu  jest mi bliżej do opinie jego przedmówcy. Przykład: w całym 276 stronicowym raporcie słowo OBWODNICA padło 2 razy i to jedynie w punkcie dotyczącym planowania przestrzennego.

Głos obowiązkowo zabrał Janusz Okurowski wybrany z listy PiS. Z jego wypowiedzi mogliśmy dowiedzieć się o odrolnieniu gruntów w Książenicach, likwidacji PGR, budowie parku rozrywki i wielu innych od lat powtarzanych sloganach. Niestety, nie miały one nic wspólnego z dyskutowanym raportem i stanem gminy w roku 2018, a raczej połową lat 90-tych. Mocno szukając problemów dotyczących Raportu mogę zaznaczyć, że zwracał uwagę na brak remontu kamienic, co doprowadziło do tego stanu, że są ruderami.

Następnie głos zabrał Bartłomiej Okrurowski wybrany z list Koalicji Obywatelskiej – Bardzo się cieszę, że ustawodawca nakazał przygotowanie takiego raportu. Dla mnie ten raport jest bezcennym źródłem informacji…  Mam kilka uwag do tego co w tym raporcie powinno być.  Uwagi przedstawię w odpowiednim czasie. - mówił. Ja tylko zapytam: Czy będzie kiedykolwiek lepszy czas na przedstawienie swoich uwag niż DYSKUSJA NAD TYM RAPORTEM? Coraz bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że jak nie ma się nic rzeczowego do powiedzenia, to warto się nie odzywać.

Jak należało się spodziewać wotum zostało udzielone 17 głosami za, przy dwóch sprzeciwu i jednym wstrzymującym się. Przeciw głosował Łukasz Lewandowski i Janusz Okurowski, wstrzymała się Joanna Wiśniewska.

Rozczarowała też dyskusja nad sprawozdaniem finansowym i aboslutorium. Przy układzie rady w Grodzisku cudem było by nie uzyskanie absolutorium, zwłaszcza, że budżet co sesję aktualizowany jest wedle potrzeb. Niezrealizowanie tak aktualizowanego budżetu jest chyba niemożliwością, więc RIO nie mogło wydać innej opini niż pozytywna.

Jedyną merytoryczną wypowiedzią, która tu padła była wypowiedź Joanny Wiśniewskiej - Absolutorium to cyfry, ale pod tymi cyframi kryją się konkretne działania i liczby. Jestem członkiem komisji gospodarki gminnej i prawie na każdej komisji gospodarki gminnej mamy gości, mieszkańców, którzy zgłaszają swoje problemy, ale główny problem to drogi. Mieszkańcy narzekają na jakość tych dróg i oczekują wyraźnej poprawy pod tym względem. Jeżeli spojrzymy na inwestycje drogowe, to zauważyłam, że nie wszystkie inwestycje zaplanowane w tym zakresie zostały zrealizowane.

Na kwestie dotyczace opóźnień związanych z procedurami i przetargami odpowiedział Burmistrz. Ja żałuję, że nikt nie pokusił się na porównanie pierwotnego projektu budżetu z tym zrealizowanym. Było by to ciekawe doznanie.

Sprawozdanie zostało przyjęte przy jednym głosie wstrzymującym się - Janusza Okurowskiego.

Udzielenie absolutorium było już tylko formalnością i zostało udzielone 17 głosami za, przy dwóch sprzeciwu i jednym wstrzymującym się. Przeciw głosował Łukasz Lewandowski i Janusz Okurowski, wstrzymała się Joanna Wiśniewska.

Dzięki transmisjom wideo możemy zobaczyć i porównać jak wyglądały te same procedury w różnych gminach. Mamy szczególne antywzorce jak dziesięciogodzinna debata nad miesiącem pracy Burmistrza w Milanówku, czy merytoryczne pytania z innych gmin. W ostatnich wyborach w Grodzisku ówczesna opozycja nie znalazła poparcia wśród wyborców, między innymi dlatego, że była merytorycznie bardzo słaba. Odnoszę wrażenie, że obecna opozycja nie za bardzo uczy się na błędach poprzedników.

Zachęcamy też do obejrzenia dyskusji nad Raportem o Stanie Gminy.

 

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: