Dziś na sesji Rady Gminy w Grodzisku Mazowieckim, Burmistrz Grzegorz Benedykciński otrzymał absolutorium przy trzech głosach wstrzymujących się. Jest to pierwszy artykuł naszej redakcji dotyczący absolutoriów, więc składając gratulacje, jednocześnie zastanówmy się nad tym, co trzeba by zrobić, by  absolutorium nie otrzymać.

Obserwowaliśmy wcześniej wielokrotnie głosowania nad absolutoriami dla władz gmin, czy powiatu. W większości przypadków wyniki głosowania nie zależą od realizacji budżetu, a od układu sił w radzie. Miło było więc zobaczyć sesję, na której radni głosowali na podstawie merytorycznych przesłanek, a nie wedle swoich upodobań.

W każdej jednostce budżet jest wielokrotnie poprawiany. Praktycznie nie da się go nie zrealizować. Tak samo było w Grodzisku Maz. Ostatnie zmiany w budżecie na rok 2015 uchwalone zostały … 25 listopada 2015 roku!

Warto zwrócić uwagę na porównanie podstawowych wskaźników z pierwszego budżetu i tych po ostaniej korekcie.

  Pierwsza
uchwała
budżetowa
Uchwała budżetowa
po poprawkach
z 25 listopada 2015

A. DOCHODY

162 744 537,00

181 910 724,26

   Dochody bieżące

156 246 537,00

162 893 724,26

   Dochody majątkowe

6 498 000,00

19 017 000,00

B. WYDATKI

162 729 897,00

188 776 233,48

   Wydatki bieżące

129 629 897,00

137 256 233,48

   Wydatki majątkowe

33 100 000,00

51 520 000,00

Wynik

14 640,00

-6 865 509,22

Ocenę tych danych, zwłaszcza wyniku finansowego, pozostawimy Państwu, niemniej jak było do przewidzenia, opinia Regionalnej Izby Rachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Grodziska Mazowieckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2015 była pozytywna i została przyjęta przez radnych jednogłośnie.

Dochody zrealizowano w wysokości: 178 408 529,34 zł, czyli  w 98,16%.  Wydatki to 185 255, 909,11 zł czyli 98,22%, z czego wydatki majątkowe to 50 307 164,16 zł. Jest to wzrost wydatków majątkowych o 90% w stosunku do roku poprzedniego. Wydatki bieżące zostały na podobnym poziomie. Z planowanej minimalnej nadwyżki w ciągu roku powstała dziura w wysokości 6 846 380,57 zł. Liczony według starego wskaźnika deficyt wynosi 39%, a według nowego wskaźnika, indywidualnego dla każdej z gmin, jest to 6,39%, wobec maksymalnej wartości 15,16%.

Radni podzielili opinię RIO i sprawozdanie zatwierdzili jednogłośnie.

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium była również pozytywna. Tu radni zwrócili jednak uwagę na kilka niezrealizowanych inwestycji i zmiany w budżecie w ciągu roku. Po krótkiej dyskusji przystąpiono do głosowania, w wyniku którego udzielono Burmistrzowi Grzegorzowi Benedykcińskiemu absolutorium przy trzech głosach wstrzymujących się.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: