Przedwczoraj odbyła się sesja Rady Gminy Jaktorów podczas, której przeprowadzono debatę nad raportem o stanie tej gminy za rok 2018. Dyskusja radnych trwała blisko dwie godziny. Była czasami burzliwa, jednak radni w większości pozytywnie wypowiadali się o działalności Wójta w zeszłym roku. Wynikiem debaty było głosowanie nad wotum zaufania dla Wójta. 11 radnych głosowało za, a 4 wstrzymało się od głosu. Nie było głosów przeciwnych. Również w przypadku głosowania nad absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018 nie było sprzeciwów. 12 radnych głosowało za, a 3 wstrzymało się.

O wypowiedź w sprawie debaty jak i samego raportu o stanie gminy za rok 2018 poprosiliśmy Wiceprzewodniczącą Rady Gminy Jaktorów - Iwonę Barańską:

Obiektywna Gazeta Internetowa: Jak ocenia Pani działalność gminy w 2018 roku?

Iwona Barańska: Gmina pod względem inwestycyjnym rozwija się w moim przekonaniu bardzo dobrze. Wciąż przybywa nam nowych mieszkańców, co jednoznacznie wskazuje, że jest coraz bardziej atrakcyjna. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że stajemy na wysokości zadania pod względem dostosowania do potrzeb zwiększającej się liczby dzieci. Zarówno szkoła w Jaktorowie jak i Międzyborowie stale rozbudowuje się. Mamy nowoczesne wyposażenie wnętrz i świetne place zabaw. To wszystko zapewnia coraz wyższy poziom nauczenia i atrakcyjność placówek edukacyjnych.

O: Czy na podstawie raportu, poza pozytywnymi aspektami dostrzega Pani jakieś słabe punkty działalności gminy?

I.B.: Z raportu można wyciągnąć bardzo ciekawe wnioski, jak np. konieczność inwestowania w przyszłości w zadania kulturalne integrujące mieszkańców. Gmina inwestuje bardzo dużo w edukację, ale należy również pomyśleć o wsparciu dla przedsięwzięć ogólnokulturalnych i to jest to, nad czym będę chciała bardzo mocno pracować w najbliższych latach.

O: Jak odnosi się Pani do próby dzielenia przez Radnych opozycji gminy na Jaktorów i Międzyborów? Podczas debaty podnoszone były głosy o zbyt dużych dysproporcjach w inwestycjach na terenach tych dwóch miejscowości.

I.B.: O próbach takich podziałów gminy słyszę od lat. Szczególnie jako radni nie możemy dzielić gminy, ponieważ wszyscy mieszkańcy mają takie same oczekiwania. Staramy się zaspokajać je najlepiej jak jest to możliwe. Oczywiście w ramach dostępnych środków finansowych. Jeżeli chodzi o inwestycje, to w chwili obecnej szkoła w Jaktorowie przechodzi potężną rozbudowę, a niedawno przecież otworzyliśmy nowe przedszkole. Dlatego moim zdaniem taki podział jest całkowicie nieuzasadniony. W tym miejscu moja prośba do radnych, abyśmy skupili się na rozwiązywaniu problemów, które faktycznie przed nami stają, a nie ulegali próbom wywoływania niepotrzebnych kłótni.


Debata nad raportem o stanie gminy oraz głosowanie Rady nad wotum zaufania dla Wójta odbyło się po raz pierwszy w związku z nowelizacją Ustawy o samorządach z 2018 roku. Nowelizacja Ustawy zakłada również możliwość udziału w debacie mieszkańców. W Gminie Jaktorów, aby zabrać głos, należało złożyć wniosek z podpisami 20 mieszkańców. Członek jednego ze stowarzyszeń złożył taki wniosek, lecz nie załączył wymaganych podpisów mieszkańców. Na sesji tłumaczył Radzie, że otrzymał informacje o konieczności dostarczenia podpisów jednak finalnie tego nie uczynił. Twierdził, że jest członkiem stowarzyszenia i przepis go nie dotyczy. Pomimo wystąpień opozycji Rada zadecydowała, że nie będzie wprowadzała precedensu i nie udzieliła głosu mieszkańcowi wbrew ustawie.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: