9 grudnia, w dniu imienin, Wiesława Kwiatkowska wybrana w drugiej turze wyborów na burmistrza Milanówka oficjalnie objęła funkcję burmistrza. Ślubowanie odbyło się w wypełnionym po brzegi Teatrze Letnim, podczas II Sesji VII  Kadencji Rady Miasta. Po ślubowaniu i odebraniu zaświadczenia o wyborze, Pani Burmistrz wygłosiła krótkie przemówienie, zawierające wiele ważnych informacji, a następnie  odbierała gratulacje i życzenia imieninowe.

Sesję otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta  Małgorzata Trębińska witając Panią Wiesławę Kwiatkowską, Starostę Powiatu Grodziskiego Marka Wieżbickiego, członka Zarządu Powiatu  Krzysztofa Filipiaka oraz radnych powiatowych, przedstawicieli okolicznych gmin, przedstawicieli duchowieństwa, organizacji pozarządowych i licznie zebranych mieszkańców. Powitaniu Pani Wiesławy Kwiatkowskiej towarzyszyły gromkie brawa licznie zebranych. Nie przypominam sobie by Teatr Letni przeżywał kiedykolwiek takie oblężenie.

Po ślubowaniu Burmistrz Wiesława Kwiatkowska wygłosiła krótkie przemówienie, rozpoczynając je słowami „Stoję tu dlatego, że mieszkańcy Milanówka zdali egzamin z demokracji”. Mocno wzruszona podziękowała za wsparcie swoim najbliższym w tym: mamie, mężowi i córce, współpracownikom i wszystkim, którzy oddali na nią głos.

Zapewniła, że jest zwolennikiem dialogu i współpracy oraz, że chce i umie jednoczyć ludzi. Dziękując za zaufanie obiecała, że nie zawiedzie nadziei mieszkańców i zrealizuje w tej kadencji wszystkie z 18 postulatów, które znalazły się w podpisanym Porozumieniu z Komitetami Wyborczymi.

Następnie zwróciła się do radnych z pytaniem, czy są gotowi wspólnie z nią pracować dla dobra miasta.

Poinformowała również o kilku ważnych działaniach, które ma zamiar podjąć, w tym o: reaktywowaniu Młodzieżowej Rady Miasta, powołaniu przy burmistrzu Rzecznika Młodzieży, powołaniu Rady Seniorów i uruchomieniu w nieruchomości „Turczynek” ośrodka wypoczynkowo-rehabilitacyjnego, powołaniu Rady Biznesu, korekty regulaminu zatrudniania kierowników jednostek miasta, niezwłocznym uruchomieniu konkursu na kluczowe stanowiska w Urzędzie Miasta oraz audytu. Muszę wiedzieć w jakich warunkach przyszło mi objąć Urząd Miasta – stwierdziła.

Zobowiązała się do bieżącego raportowania realizowanych działań, udostępnienia w internecie kalendarza spotkań, swojego wynagrodzenia w wysokości 80% maksymalnej stawki, motywując propozycję dotyczącą wynagrodzenia trudną sytuacją finansową miasta.

Ponadto podkreśliła konieczność poprawienia budżetu miasta na 2015 rok po to, by była możliwość aplikowania o środki UE (wkład własny). W 2015 roku będzie największa szansa na pozyskanie pieniędzy – poinformowała.

Stwierdziła, że nie zamierza bywać wszędzie, w tym na różnego rodzaju uroczystościach w szkołach i przedszkolu. Nie zamierza także męczyć słuchaczy zbyt długimi przemówieniami. Weźmy się do pracy tak, by nam się chciało wracać nawet z najlepszych wakacji. Tymi słowami Burmistrz Wiesława Kwiatkowska zakończyła swoje przemówienie.

W Sesji uczestniczył Andrzej Zaorski, który w kampanii wyborczej popierał KWW Wiesławy Kwiatkowskiej – Decydujemy RAZEM i to jemu w sposób szczególny dziękowała Pani Burmistrz.

W imieniu redakcji gratuluję Pani Burmistrz zwycięstwa w wyborach i życzę wielu sukcesów.

 

Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: Wiesława Kwiatkowska objęła funkcję burmistrza Milanówka


To może Cię zainteresować: