Zarząd Powiatu Grodziskiego otrzymał absolutorium!

Na XXI sesji Rady Powiatu Grodziskiego, która odbyła się w dniu 28. czerwca 2012 r., Zarząd Powiatu Grodziskiego prawie jednogłośnie otrzymał absolutorium.

Radni jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za 2011 r. Komisja budżetowa i rewizyjna pozytywnie zaopiniowały wykonanie budżetu. Sprawozdanie to zostało także pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Zrealizowano dochody w kwocie 72 187 813,68 zł, co stanowi 103,15% planu. Wydatki wykonano w wysokości 76 181 991,13 zł, co stanowi 97,59% planu. Nie stwierdzono na koniec opiniowanego okresu wydatków ponad wielkości ujęte w planie, ani ponad wymagalne zobowiązania. W 2011 r. deficyt wynosił 3 944 177,45 zł, wobec zaplanowanego w uchwale budżetowej w wysokości 8 081 377,85 zł.
Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

Wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu został pozytywnie zaopiniowany przez komisję rewizyjną, jak i Regionalną Izbę Obrachunkową.
Radni udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu Grodziskiego przy jednym głosie wstrzymującym się.

Gratulując Zarządowi Powiatu otrzymanego absolutorium, zapytaliśmy Starostę Powiatu Grodziskiego Marka Wieżbickiego, co oznacza dla niego tak pozytywny wynik głosowania: - Absolutorium otrzymuje cały Zarząd. Ja jestem przewodniczącym Zarządu, natomiast cieszę cię, że takim stosunkiem głosów zostało to przez Radę docenione. Takie głosowanie ma swoje źródła w tym, że Zarząd starał się realizować wszystkie stawiane przez Radę zadania, zarówno jeżeli chodzi o działalność bieżącą, jak i działania inwestycyjne. Bardzo cieszę się, że tak został skwitowany rok ubiegły.

Pełną relację z XXI sesji Rady Powiatu Grodziskiego zamieścimy w najbliższych dniach.
Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: