Kończy się budowa szkoły w Książenicach. Dnia 3. września jej drzwi zostaną otwarte dla pierwszych uczniów. Nie jest to jednak jedyna inwestycja edukacyjna gminy Grodzisk Mazowiecki realizowana w te wakacje.

Szkoła w Książenicach jest niewątpliwie największą inwestycją edukacyjną gminy. Uczyć się w niej będzie około 450 uczniów. Do dziś zapisanych jest już około 250 dzieci, jednakże, jak wynika z informacji podanej przez burmistrza na wczorajszej sesji rady gminy, prawdopodobnie w najbliższym roku dowożone będą tam dzieci ze szkoły nr 1, która ma zostać w tym czasie gruntownie wyremontowana.

Projekt szkoły jest bardzo nowoczesny i przyjazny uczniom. Budynek jest jasny i dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Główne wejście prowadzi do hallu, gdzie znajdować się będzie m. in. biblioteka i stanowiska komputerowe dla uczniów. Na antresoli zlokalizowana będzie czytelnia. Na sufitach zamontowane zostały dodatkowe elementy wygłuszające. W salach i na korytarzach, dzięki dużej liczbie okien jest jasno. W budynku przewidziano wiele sal specjalistycznych, w tym salę taneczno-baletową. Oddział przedszkolny zlokalizowany został na końcu budynku. Wyposażony jest w oddzielne wejścia i szatnie. Przy szkole zbudowana jest sala sportowa o powierzchni 650 m2, z miejscami dla publiczności i pełnym zapleczem sanitarnym oraz boisko.

Na wczorajszej sesji Rady Gminy jedna z opozycyjnych radnych "była zbulwersowana" standardem tej szkoły i tym, jak daleko odbiega on od innych grodziskich szkół. Część opozycyjnych radnych twierdziła, że przez tę budowę zaniedbano pozostałe placówki. Według większości radnych jednak jest to standard, do którego należy dążyć, także w innych placówkach.

Nasza redakcja, nie mając świadomości, że temat ten wywoła na sesji taką dyskusję,  dzień wcześniej poprosiła o przesłanie listy realizowanych w wakacje inwestycji edukacyjnych. Zamieszczamy ją poniżej. Szkoda, że część opozycyjnych radnych, zanim rozpoczęła jałową i mało merytoryczną dyskusję, nie poprosiła o podobny dokument. Na pewno radni ci mieliby wówczas lepsze argumenty w ręku, ale mówi się trudno.

Informacja o przeprowadzonych pracach inwestycyjnych i remontowych w placówkach szkolnych i przedszkolnych w Gminie Grodzisk Mazowiecki przygotowana przez Dyrektora Biura Oświaty, Pana Rajmunda Zalewskiego.

I. Inwestycje

 1. Budowa nowej Szkoły Podstawowej w Książenicach dla 450 uczniów/wychowanków
  • rozpoczęcie budowy nastąpiło w II połowie 2011 roku
  • koszt około 17,5 miliona złotych
  • 3 września 2012 roku nastąpi rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013
 2. Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Zielony Rynek 2 w Grodzisku Maz., w którym mieści się Szkoła Podstawowa Nr 4, Gimnazjum Nr 1 oraz Przedszkole Nr 5 dla około 900 uczniów/wychowanków
  • termomodernizacja obejmuje: ocieplenie ścian i dachu budynku, wymianę grzejników
  • koszt - 1,8 miliona złotych
 3. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Bartniaka 13A w Grodzisku Maz.
  • termomodernizacja obejmuje ocieplenie ścian i dachu budynku
  • koszt - 250.000 złotych.
 4. Dokończenie budowy Przedszkola Nr 4 przy ul. Górnej 12 w Grodzisku Maz.
  • budynek dla 280 wychowanków został oddany do użytku 1 września 2011 roku,
  • w sierpniu 2012 roku nastąpiła rozbiórka starego budynku szkolnego, wyrównanie terenu oraz jego zagospodarowanie, w tym urządzenie nowego placu zabaw.
II. Prace remontowo-modernizacyjne (koszt około 500.000,- złotych).
 1. Modernizacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Westfala 3 w Grodzisku Maz. - uzyskanie jednego pomieszczenia dydaktycznego i jednego pomieszczenia socjalnego.
 2. Modernizacja pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Zielony Rynek 2 w Grodzisku Maz. - uzyskanie jednego pomieszczenia świetlicowego oraz pomieszczeń administracyjnych.
 3. Modernizacja pomieszczeń w budynkach parafialnych na potrzeby oddziałów przedszkolnych:
  • w Adamowiźnie - uzyskanie dwóch pomieszczeń dydaktycznych wraz z pełnym zapleczem sanitarno-socjalnym dla Szkoły Podstawowej w Adamowiźnie,
  • przy ulicy Piaskowej w Grodzisku Maz. - uzyskanie trzech pomieszczeń dydaktycznych wraz z pełnym zapleczem sanitarno-socjalnym dla Przedszkola Nr 4.
 4. Remont boiska szkolnego o sztucznej nawierzchni przy Szkole Podstawowej Nr 6, ul. Sportowa 31 w Grodzisku Maz.
 5. Remont głównych schodów wejściowych do budynku szkolnego Gimnazjum Nr 3 przy ul. L. Zondka 6 w Grodzisku Maz.
 6. Modernizacja sieci hydrantowo-przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 przy ul. Sportowej w Grodzisku Maz. oraz w budynku Przedszkola Nr 1 przy ul. L. Zondka 5 w Grodzisku Maz.
 7. Malowanie części pomieszczeń w niektórych budynkach szkolnych i przedszkolnych.
Listę prezentujemy w takiej formie, w jakiej ją otrzymaliśmy. Niestety, po ostatniej sesji Rady Gminy możemy być pewni, że całkowity koszt budowy i wyposażenia szkoły w Książenicach nie zamknie się zapisaną tu kwotą około 17,5 miliona złotych, czego skutkiem były głosowania nad zmianami w wieloletniej prognozie finansowej gminy i budżecie. Szerzej temat ten poruszymy jednak w najbliższym czasie.
Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: