Rekrutacja do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych od 13 marca br. odbywała się tylko elektronicznie. Informujemy, że rodzic będzie mógł złożyć dokumenty do placówki pierwszego wyboru w dniach 26-31 marca br. w dwóch proponowanych formach.

W związku z trwającym zagrożeniem, w celu zachowania maksymalnych zasad bezpieczeństwa, wskazujemy rodzicom dwie formy składania dokumentów rekrutacyjnych do placówki pierwszego wyboru:

  1. skan przesłany drogą elektroniczną (najbardziej preferowana). Adresy e-mail placówek oświatowych zamieszczone są w rekrutacyjnym systemie elektronicznym (w ofercie) oraz na stronach internetowych placówek oświatowych.
    lub
  2. urna w wyodrębnionym pomieszczeniu na terenie placówki oświatowej (rodzic składa dokumenty w zamkniętej kopercie).

Władze gmiy proszą rodziców o współpracę i zrozumienie.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: