Szkolne powroty

Pod koniec lipca na stronach Ministerstwa Edukacji i Nauki opublikowano kalendarz nowego roku szkolnego 2021/2022. W przeciwieństwie do minionego, ferie świąteczne ponownie podzielono między województwa. 1 września po raz pierwszy po wakacjach do szkół pójdzie w Polsce ok. 4 mln 650 tys. uczniów z ok. 22 tys. placówek, w tym szkół podstawowych, liceów, techników, branżowych szkół I i II stopnia, placówek przysposabiających do pracy, a także szkół policealnych i dla dorosłych.

Zgodnie z rozporządzeniem podpisanym przez ministra Przemysława Czarnka, w 2022 r. egzamin ósmoklasisty odbędzie się w maju, a nie jak do tej pory – w kwietniu. Nie będzie przeprowadzany egzamin ósmoklasisty z czwartego przedmiotu obowiązkowego, wybranego spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia. Dokładną datę Egzaminu Ósmoklasisty ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Poza tym w 2022 r. matura, podobnie jak rok wcześniej, będzie miała jedynie formę pisemną. Część ustną będą musieli zdać tylko ci, którzy starają się o przyjęcie na uczelnie zagraniczne.

Najważniejsze daty:

  • Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31.12.2021 r.
  • Ferie zimowe:31 I - 13 II 2022 r. (województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie);
  • Wiosenna przerwa świąteczna: 14 – 19.04.2022 r.
  • Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach: 24.06.2022 r.
  • Wakacje: 25.05 – 31.08.2022 r.

Tymczasem na tydzień przed rozpoczęciem roku szkolnego w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Pruszkowie odbyła się uroczystość wręczenia nauczycielom aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego przez Starostę Pruszkowskiego Krzysztofa Rymuzę oraz Członków Zarządu Powiatu Pruszkowskiego Agnieszkę Kuźmińską oraz Zdzisława Brzezińskiego. Tego samego dnia podobna uroczystość miała miejsce w grodziskiej Willi Niespodzianka. Akty nadania wręczali Burmistrzowie: Grzegorz Benedykciński i Tomasz Krupski w obecności Ewy Burzyk, dyrektorki Biura Oświaty. Dzień później w Nadarzynie, dokumenty z rąk wójta Dariusza Zwolińskiego otrzymało 11 nauczycieli szkół i placówek oświatowych. W Błoniu zwyczajowo pedagodzy, którzy zdali egzamin na stopień nauczyciela mianowanego, akty nadania odbiorą w październiku, podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom redakcja Obiektywnej życzy, aby nowy rok szkolny 2021/2022 był bardziej przewidywalny, niż ten, który właśnie minął.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: