W ostatni piątek odbyła się uroczysta 26 sesja Rady powiatu grodziskiego. Nie głosowano jednak nad uchwałami, ani nie stawiano wniosków. Podsumowano za to 10-letnią pracę, osiągnięcia i wkład Starostwa w rozwój powiatu. Wydarzenie uświetnił występ Edyty Gepert.

Na uroczystą sesję Rady Powiatu do sali kinowej grodziskiego Centrum Kultury przybyło wiele postaci związanych z lokalnym samorządem, ale byli też goście szczególni - Anatolij Olejnyk przewodniczący rejonowej administracji państwowej powiatu  Tomaszpolskiego na Ukrainie,  Alicja Olechowska - posłanka PO,  Wojciech Szustakiewicz - starosta powiatu żyrardowskiego i Krzysztof Markowski - pierwszy starosta powiatu grodziskiego. W sesji wzięli też udział księża, prezesi banków, dyrektorzy grodziskich przedsiębiorstw, szkół, stowarzyszeń, działacze społeczni i pracownicy Starostwa.
Nie przybył, zaproszony na uroczystość obchodów 10-lecia powiatu grodziskiego Marszałek Adam Struzik, ale w liście mówił o konieczności działania samorządu dla dobra danej wspólnoty, gminy powiatu, województwa, a także zaspokajaniu jej zbiorowych potrzeb, obejmujących niemal wszystkie dziedziny życia społecznego –Niezwykle ważnym pozostaje fakt, iż władza lokalna jest blisko zwykłych ludzi i wychodzi naprzeciw ich potrzebom – pisał Adam Struzik. O celowości powstania powiatów, jako jednostek samorządności lokalnej pisał także w liście nieobecny Jacek Kozłowski, Wojewoda Mazowiecki. Także Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu w liście gratulacyjnym chwalił powiat za sukces odniesiony w „procesie dostosowywania się do prawa i standardów UE oraz pozyskiwania funduszy europejskich na zintensyfikowanie swojego rozwoju.”

Inicjatywy i osiągnięcia powiatu

W pierwszym 10-leciu istnienia powiat może poszczycić się paroma inwestycjami i osiągnięciami. Czy to dużo w skali dekady? Musi ocenić lokalna, 80-tysięczna już społeczność powiatu.
W porównaniu z budżetem w 2003 r. dochody powiatu w 2008 r. wzrosły o ponad 100% i wyniosły 61 769 874 zł. Kwota wydatków przekroczyła jednak dochody i wyniosła 66 277 701 zł. Warto dodać, że budżet za 2008 r. nie uwzględnia inwestycji, jaką jest Szpital Zachodni, która kosztowała Starostwo w 2007 r. 11 508 966 zł (10% budżetu), a w 2008 r. 7 491 034 zł (5 % budżetu).  W 2009 r. planowane jest 70 mln dochodu.
Najwięcej pieniędzy powiat grodziski przekazuje na oświatę i wychowanie – ok. 25%, inwestycje drogowe – ok.  16%, ochronę zdrowia 16%,  administrację publiczną – 11%, opiekę społeczną, domy dziecka i placówki opiekuńczo-wychowawcze – 10%, bezpieczeństwo publiczne i przeciwpożarowe – 7%, gospodarkę mieszkaniową – 3%. Dane te dotyczą lat 2007-2008.
Ważną inwestycją jest strażnica Państwowej Straży Pożarnej (rozpoczęta w 2000 r., oddana w maju 2007 r.), która kosztowała 7 mln. W br. jednostka PSP otrzyma też specjalny samochód z podnośnikiem hydraulicznym o zasięgu 40 m za kwotę 1,6 mln.
Powiat szczyci się także Specjalistycznym Szpitalem Zachodnim im. Jana Pawła II – inwestycją, której budowa rozpoczęła się w latach 80-tych, po przerwie wznowiona  w 1996 r., a pod nadzroem Starostwa od 1999 r. Zakończyła się 2003 r. Szpital w ramach 8 oddziałów specjalistycznych oferuje ponad 300 łóżek, z czego 278 na oddziałach,  11 na SOR i 15 na stacji dializ.
Ważniejsze inwestycje drogowe zrealizowane przez powiat to:  ul. Jana Pawła II w Podkowie Leśnej z instalacją świetlną, ul. Nadarzyńska i ul. Bałtycka w Grodzisku Maz.,  ul. Piotra Skargi, ul. Kościuszki i ul. Kazimierzowska  w Milanówku, droga z Grodziska do Siestrzeni – rozpoczęta  w latach 90-tych przed powstaniem powiatu, zakończona w 2006 r., drogi: Żabia Wola – Piotrkowice, Grodzisk- Izdebno Kościelne, Szymanów – Bronisławów, Seroki- Jaktorów, Chrzanów – Czubin i realizacja drogi ze środków UE Książenice- Podkowa Leśna. Ze 182 km dróg powiatowych w ciągu 10 lat zmodernizowano ponad 50 km.  Przy drogach powiatowych z 86 tys. m2 chodników przez 10 lat wyremontowano lub wybudowano ok. 42 tys. m2. W budżecie na inwestycje drogowe w 2009 r. zaplanowano kwotę 13,1 mln, a przez ostatnie dwa lata powiat wydał na drogi prawie 21 mln.
W zakresie najbardziej dotowanej oświaty Starostwo chwali się m.in.:
- budową sali gimnastycznej z zapleczem, gabinetem rehabilitacyjnym i klasą zespołu rewalidacyjno-wychowawczego przy Zespole Szkół im. Hipolita Szczerkowskiego -inwestycja rozpoczętą w I kadencji, a zakończoną w II, o wartości 2,3 mln, powstało także.
- budową boisk i obiekty sportowych we wszystkich czterech podległych Starostwu  zespołach szkół: w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych przy ul. Kilińskiego w Grodzisku Maz. – boisko oddane w br.; w Zespole Szkół przy ul. Żwirki i Wigury w Grodzisku Maz. – dwa wielofunkcyjne boiska; w Zespole Szkół Nr 1 przy ul. Piasta w Milanówku  - małe boisko z bieżnią i skocznią w dal; w Zespole Szkół przy ul. Wójtowskiej W Milanówku boisko z torem wrotkarskim;
- modernizacją kotłowni we wszystkich szkołach i sieci ciepłowniczej wewnątrz budynków,
- kupnem autobusu dla Zespołu Szkół im. Hipolita Szczerkawskiego w Grodzisku Maz.,
- remontem budynków przy ul. Bałtyckiej, gdzie ma powstać poradnia pedagogiczno-psychologiczna.
W tym roku powiat wystąpił także o dofinansowanie przez UE projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzkii: „Niepełnosprawny uczeń – profesjonalny sprzedawca”, „ Znam języki będę poszukiwanym pracownikiem”, „Każdy inny wszyscy równi”, „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie”, „Praca Twoją przyszłością”. Powiat złożył także fwniosek o fundusze UE na rewitalizację budynków Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku wraz z otoczeniem parkowym o wartości 1,6 mln.
 Starostwo powiatu grodziskiego chwali się też certyfikatem Systemu Zarządzania Jakością ISO, uzyskanym w 2006 r. i certyfikatem dwukrotnego udziału w akcji „Przejrzysta Polska”.
Bez pracy na terenie powiatu grodziskiego pozostaje niewiele ponad 1000 osób, czyli 3,9 %.

Wyróżnienie Mecenas Kultury

Sesja ta była także okazją do wyróżnienia osób i instytucji najbardziej zaangażowanych i zasłużonych  w tworzenie, rozwój, upowszechnianie i ochronę kultury w powiecie grodziskim. Kapituła przyznała wyróżnienie
1. Andrzejowi Pettynowi – byłemu dziennikarzowi Polskiego Radia, autorowi wielu podręczników i słowników do nauki Esperanta oraz książek o Milanówku, tłumaczowi sztuk dla teatrów lalkowych, działaczowi społecznemu na rzecz środowiska ludzi niewidomych, laureatowi krajowych i międzynarodowych nagród dziennikarskich w tym japońskiej nagrody pokojowej za budowanie porozumienia między narodami, założycielowi i prezes Towarzystwa Miłośników Milanówka, organizatorowi wystaw sztuki współczesnej i wielu imprez lokalnych.
2. Andrzejowi Okurowskiemu – wieloletniemu dyrektorowi Ośrodka Kultury w Grodzisku Maz., przy którym powstało radio Bogoria, chór Bogoria, chór Kantata i Młodzieżowa Orkiestra Dęta, organizatorowi zajęć twórczych dla dzieci i młodzieży i współorganizatorowi rajdów turystyczno – krajoznawczych, współautorowi publikacji lokalnych m.in. „Grodzisk na starej fotografii”, inicjatorowi powstania Centrum Kulturalno-Edukacyjnego „Radogoszcz”, współautorowi Sali historii miasta w nowym Centrum Kultury, inicjatorowi, organizatorowi i prowadzącemu wielu masowych imprez plenerowych.
3. Młodzieżowej Orkiestrze Dętej SP Kaski – działającej od 23 lat, utworzonej przez Aleksandra Krzemickiego i Edmunda Grzelaka, a obecnie prowadzonej przez kapelmistrza ppłk. mgr Edwarda Millera i dyrektor Krystynę Krzemińską.

Wręczono także medale okolicznościowe Anatolijowi Oleynikowi, przedstawicielowi delegacji z ukraińskiego powiatu Tomaszpolskiego, który w językach polskim i ukraińskim gratulował sukcesów Starostwu grodziskiemu. Medalami uhonorowano też Alicję Olechowską, Starostę powiatu żyrardowskiego, burmistrzów, wójtów i przewodniczących rad miejskich i sołectw.

Z okazji święta powiatu grodziskiego Grzegorz Benedykciński, burmistrz Grodziska Maz. podziękował Markowi Wieżbickiemu, staroście za… normalność. - Osiągnęliśmy taki moment, kiedy nie musimy się przepychać, możemy usiąść i spokojnie porozmawiać, rozwiązywać naprawdę trudne sprawy. Są momenty, kiedy bez powiatu decyzja o uruchomieniu czy oddaniu do użytkowania fabryki trwałaby znacznie dłużej, a  dzięki postawie pana starosty i pracowników np. inspektora nadzoru budowlanego, który znakomicie się zachowuje, oddaliśmy w tym roku dwie nowe fabryki i będziemy mieć w przyszłym roku o 500 tys. więcej pieniędzy z podatków. Za normalność, uczciwość i solidność z serdecznie Wam dziękuję i życzę wielu sukcesów.

Uroczystą 26 sesję Rady powiatu uświetnił występ Edyty Geppert - prawdziwa uczta dla ducha.
Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: 10-lecie powiatu grodziskiego


To może Cię zainteresować: