Wczoraj, 30 listopada, odbyła się pierwsza Sesja Rady Powiatu Grodziskiego kadencji 2010 -2014. Radni złożyli ślubowanie, Przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej wręczył radnym zaświadczenia potwierdzające wybór na radnych, wybrano przewodniczącego Rady, 2 wiceprzewodniczących i skład Komisji Rewizyjnej oraz podjęto uchwałę o powołaniu stałych Komisji Rady Powiatu i przedmiocie ich działania.
W przypadku pozostałych stałych Komisji Rady (poza Komisją Rewizyjną), na pierwszej sesji radni jedynie zgłaszają się do poszczególnych komisji i dopiero na pierwszych posiedzeniach komisji wybiera się przewodniczących i wiceprzewodniczących.
A oto wyniki głosowania radnych:
  • Przewodniczący Rady – Wojciech Hardt (PO) – wybrany jednogłośnie przez 21 radnych. Wojciech Hardt był jedynym zgłoszonym przez radnych na to zaszczytne stanowisko
  • 2 wiceprzewodniczących Rady – Małgorzata Sędzińska (Ziemia Grodziska) – wybrana jednogłośnie przez 21 radnych i Michał Śliwiński (Ziemia Grodziska) wybrany 15 głosami
  • Komisja Rewizyjna: Ewa Burzyk – przewodnicząca ( przy jednym głosie wstrzymującym się), Małgorzata Zacny wiceprzewodnicząca (17 radnych- za, 4 wstrzymało się ), członkowie: Jerzy Kopeć, Paweł Pieniążek, Bronisław Świdlicki, Jerzy Terlikowski.
Trzeci kandydat na wiceprzewodniczącego Rady Powiatu - Zbigniew Reluga otrzymał jedynie 6 głosów.
Ze sposobu głosowania 21 radnych widać wyraźnie, że w powiecie Platforma Obywatelska weszła w koalicję z Ziemią Grodziską i Współnym Powiatem Grodziskim. Poza koalicją znaleźli się Grodziszczanie, radni Sprawiedliwego Powiatu oraz Prawa i Sprawiedliwości.

Grodziszczanie i radni ze Sprawiedliwego Powiatu powołali klub koalicyjny.
 
Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: I Sesja kadencji 2010-214 Rady Powiatu Grodziskiego


To może Cię zainteresować: