Burmistrz Grzegorz Benedykciński ogłosił właśnie zwycięzców konkursów na dyrektorów placówek oświatowych. Nowych szefów Szkoły Podstawowej im. Dra Mateusza Chełmońskiego w Adamowiźnie i Szkoły Postawowej im. Fryderyka Chopina w Książenicach – ze względu na braki formalne w dokumentacji kandydatów – wyznaczy bezpośrednio włodarz gminy.

W połowie czerwca uruchomiono procedurę konkursową na stanowiska dyrektorów trzech placówek oświatowych. Są to: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Grodzisku Mazowieckim, Szkoła Podstawowa im. Dra Mateusza Chełmońskiego w Adamowiźnie i Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Książenicach.

Kandydaci zostali zobligowani do przygotowania koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkół, którymi chcieli kierować, a także życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej (nauczyciele), dydaktycznej (nauczyciele akademiccy), stażu pracy na stanowisku kierowniczym (w przypadku osoby niebędącej nauczycielem). 14-osobowa komisja pod przewodnictwem Ewy Burzyk, dyrektora Biura Oświaty, wyłoniła w zwykłym trybie dyrektora jednej placówki.

Ze stanowiskiem dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w grodziskiej dzielnicy Łąki żegna się, odchodząca na emeryturę, Elżbieta Stępień. Zastąpi ją Beata Bogucka, nauczycielka matematyki, wieloletnia wicedyrektor szkoły, która nie miała kontrkandydatów.

Dwie osoby startowały w konkursie na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Dra Mateusza Chełmońskiego w Adamowiźnie. Jedna z nich zrezygnowała przed ostatecznym rozstrzygnięciem, a w dokumentach drugiej stwierdzono braki formalne. 

Sensacją zakończył się również konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Książenicach. Z powodów formalnych odrzucono czterech kandydatów, a więc wszystkich, którzy aplikowali na to stanowisko. Nie ma jednak niebezpieczeństwa, że we wrześniu fotel dyrektora w obu szkołach pozostanie pusty.

Punkt 12 artykułu 62 ustawy Prawo Oświatowe mówi, że jeżeli w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący powierza to stanowisko ustalonemu, w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej – mówi Ewa Burzyk, dyrektor Biura Oświaty. – Zatem nowego dyrektora na pięcioletnią kadencję wyznaczy burmistrz. Przedstawi go radzie pedagogicznej, która wyda opinię, a następnie skonsultujemy się z Kuratorium Oświaty. 

Decyzja w sprawie wyznaczenia dyrektora Szkoły Podstawowej im. Dra Mateusza Chełmońskiego powinna zapaść w przyszłym tygodniu. 

Jak się okazuje, burmistrz Grzegorz Benedykciński zarekomenduje na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Książenicach Cezarego Skalskiego, który do tej pory kierował grodziskim Zespołem Szkół nr 1. Skalski był jednym z kandydatów odrzuconych wcześniej z przyczyn formalnych.

Przypomnijmy: w serii artykułów opisaliśmy niepokojące sytuacje w placówce w Książenicach. W publikacji z 11 maja 2020 roku "Specjalistka od zarządzania... strachem?" przyjrzeliśmy się  zdarzeniom, jakie miały miejsce w szkole, w ciągu ostatnich dwóch lat. Jak się okazało, był to czubek góry lodowej. Artykuł z 20 maja 2020 roku "Odwołanie szansą na stabilizację?" zawierał szczegółowe sprawozdanie z audytu przeprowadzonego przez Biuro Oświaty i wnioski niezależnych ekspertów edukacyjnych. Wyniki kontroli okazały się druzgocące dla poprzedniej dyrekcji.

Po naszych publikacjach, kierująca szkołą została odwołana ze stanowiska w trybie natychmiastowym. Wiemy, że Cezary Skalski będzie miał niełatwe zadanie. Przed pierwszym dzwonkiem nowego roku szkolnego musi m.in. ustabilizować sytuację w placówce i zapewnić odpowiednio wykwalifikowaną kadrę pedagogów, zapełniając istniejące wakaty. 

Redakcja Obiektywnej życzy obojgu zwycięzcom owocnej pracy.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: