Kolejna placówka na Mazowszu przejdzie termomodernizację. To dzięki pozyskanym funduszom unijnym przez gminę Nadarzyn, na przekazanie których umowę podpisali Wójt Dariusz Zwoliński, skarbnik Magdalena Sieczka oraz wicemarszałek Wiesław Raboszuk i radni województwa mazowieckiego.

Zadanie dotyczy termomodernizacji Gminnego Żłobka nr 1 „Zaczarowany Ogród” w Ruścu, na co Gmina Nadarzyn pozyskała 345 980,11 zł dofinansowania unijnego, przekazanego przez samorząd województwa mazowieckiego. Prace polegać będą m.in. na dociepleniu stropodachu, wymianie drzwi zewnętrznych i parapetów oraz wykonaniu izolacji pionowej i poziomowej ścian budynku. Dodatkowo wymieniony zostanie stary piec na kocioł gazowy, który wyposażony jest w regulator pogodowy wraz ze sterowaniem. A co ważne, w budynku żłobka zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne. To wszystko ma nie tylko poprawić komfort przebywających tu dzieci i pracowników placówki, ale również przełożyć się na wysokie oszczędności i poprawę jakości powietrza w gminie, poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Całkowity koszt zadania to 531 944,42 zł.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: